< Halkla İlişkiler dersi

Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi

Halkla İlişkilere Giriş

İrfan Erdoğan

 

Dersin adı: Halkla İlişkilere Giriş

Web: http://www.irfanerdogan.com

 

Dersin Tanımı ve amacı

Halkla İlişkilere Giriş dersi tüm diğer halkla ilişkiler derslerine temel olan bir karaktere sahiptir. Dersin ana amacı öğrencilere halkla ilişkilerin temel karakteri hakkında tarihsel ve güncel bilgiler sunmak ve halkla ilişkiler denen örgütlü ticari/kurumsal yapıyı sağlıklı bir şekilde anlamalarını sağlamaktır. Ders bir şeyleri papağan gibi ezberleme yerine, eleştirel bir bilinci elde etme ve geliştirmeye yönelik “liberal eğitim” anlayışına uygun bir şekilde yapılacaktır. Dönem bittiğinde, öğrenciler en azından aşağıdaki konularda tutarlı bilgilere sahip olacaklardır:

(a)   Halkla ilişkilerin kimin için ne anlamlara geldiği

(b)   Halkla ilişkileri farklı açıklamalar, bu açıklamaların anlamı

(c)    Örgütlü yapılardaki günlük halkla ilişkiler ile profesyonel halkla ilişkiler bağı

(d)   Halkla ilişkilerin tarih içinde gelişmesi ve bu gelişmenin neden ve sonuçları

(e)   Profesyonel halkla ilişkilerin çıkış nedenleri, amaç ve sonuçları

(f)      Halkla ilişkilerde örgüt yapıları ve ilişkileri

(g)   Halkla ilişkiler mesleği ve mesleğin yaptığı işler

(h)    Halkla ilişkilerdeki temel strateji ve taktikler

 

Ders biçimi ve öğrenci sorumlulukları

Ders öğretim üyesinin sunumu ve sunum sırasında herkesin katıldığı sorular ve cevaplarla tartışma biçiminde olacaktır. Dolayısıyla zorunlu okumaların yapılması gerekir.

Öğrencilerin her haftaki dersle ilgili zorunlu ve kendi bulduğu kaynaklardan okuma yaparak hazırlıklı gelmesi beklenir.

Her dersin ilk yarım saati, kimin ne okuduğunun belirlenmesiyle geçecektir. Okuyanlar ve okumayanlara puan verilecek, bu puan ara sınav ve final sınavı etkileyecektir.

Dersin geri kalan kısmını, benim sunumum ve bir öğrenci grubunun sunumuyla devam edecektir. Sunum sırasında tartışmalar yapılacaktır.

Sunumlar PPT ile birden fazla okuma kaynağı kullanılarak yapılacaktır.

Siz ve ben görevlerimizi gereği gibi yaparsak, hem kendimiz hem toplumumuz hem de insanlık gelişme olasılık ve olanaklarını elde edebilir. Dünyaya egemen kötülerin ganimeti olmayız.

   

Okuma kaynakları

 

Zorunlu okuma: Erdoğan, İrfan (2008) Teori ve Pratikte Halkla İlişkiler. Ankara: Erk.

Dersin amacı hap gibi bir kitapla insan, iletişim ve dünya gerçeklerini kesinlikle vermek değildir. Aksine, amaç işlenecek konularda öğrencinin kitapçılarda, kütüphanelerde ve internette araştırma yapması ve eleştirel gözle okuyarak kendini hazırlamasını sağlamaktır. Bu nedenle temel okuma kaynağı yanında, herkes aktif olarak kaynak bulacak ve okuyacaktır. Kaynak örnekleri:

Benim web sayfam: Hem Türkçe hem de İngilizce oldukça çeşitli yazılara ve de diğer web sayfalarına ve kaynaklara bağlantılar bulacaksınız. 

Kitap ve makaleler: benim ve bulduğunuz kaynakların kaynakçasına, kütüphanelere ve kitapçılara bakın. Örnekler:

Filiz Balta Peltekoğlu, Halkla İlişkiler Nedir?

Mete Çamdereli, Ana Çizgileriyle Halkla İlişkiler

Rıdvan Bülbül, Halkla ilişkiler

Aydemir Okay ve Ayla Okay, Halkla İlişkiler Kavram Strateji ve Uygulamaları,

Ayhan Biber, Halkla İlişkilerde Temel Kavramlar

Nuri Tortop, Halkla İlişkilere Giriş.

 

Haftalık Ders Akışı

 

Hafta

Konu 

1

Tanışma: Bu derste ne ve nasıl yapacağız.

2

Halkla ilişkilerin ne olduğu; açıklamalar, açıklamaların gerçekle ilişkisi; açıklamalarda insan faaliyetiyle profesyonel örgütlü faaliyetin karıştırılması, halkla ilişkiler açıklamalarıyla bilinç yönetimi

3

Kitle iletişiminin gelişim tarihi, örgütlenmesi, üretimi ve tüketimi, kontrol ve içerik. Profesyonellik öncesi halkla ilişkiler: Eski çağlarda ve orta çağda halkla ilişkiler ve bu halkla ilişkilerin anlamları

4

Halkla ilişkilerin örgütlü profesyonel iş oluşu: Kapitalizmde halkla ilişkiler 

5

Profesyonellik öncesi: Orta Asya Türklerinden Osmanlılara Halkla ilişkiler

6

Türkiye Cumhuriyetinde halkla ilişkilerin oluşum ve gelişmesi

7

Ara sınav

8

Halkla ilişkilerin günümüzde örgütlenme biçimleri ve örgüt ilişkileri

9

Günümüzde halkla ilişkiler: roller, faydalar ve işlevler

10

Halkla ilişkiler pratiği, strateji ve taktikler ve bunların anlamları

11

Kriz yönetimi: Anlam, amaç ve sonuçları

12

Temel faaliyet türlerinin nasıl yapıldığı ve bunların sonuçları

13

Medya ilişkileri

14

Halkla ilişkilere karşı halkla ilişkiler gereği ve olasılıkları

15

Genel değerlendirme