Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Kuram İnşası Dersi

 

İrfan Erdoğan

Web: http://www.irfanerdogan.com 

  

Dersin Tanımı ve amacı

 

Bu ders öğrencinin kuram inşasının temellerini ve iletişim alanından örneklerle bir kuramın inşasının nasıl inceleneceğini öğretmek için tasarlandı. Ders öğrencinin kuram inşasında bilgi kazanması ve çeşitli iletişim teorilerini irdeleyerek kuram inşasında deneyim kazanmasını amaçlamaktadır.

Kuram inşasının nasıl yapıldığını anlama; kuram inşasının analizini öğrenme; kendi doktora tezi için hazırlayacağı araştırmada kuramsal gerekçenin nasıl yapılacağını ve tasarımın nasıl inşa edileceğini öğrenme.

 

Dersin İşleniş biçimi ve Öğrenci sorumlulukları

 

Bu bir doktora dersidir ve öğretim üyesinin anlattığı ve öğrencilerin elini kolunu sallayarak gelip dinlediği, sonunda bir sınavla geçiştirdiği bir ders değildir. Doktora öğrencisi okuyan, analiz eden, sentez yapan ve bunu ders sırasında ve/veya ödevinde yansıtan bir çalışma temposuna sahip olmalıdır.

Öğretim üyesinin rolü yol göstermek ve derste bir grup iletişimi atmosferinde öğrenimin zenginleşmesine çalışmaktır. Başarı ancak herkesin sorumluluğunu yerine getirmesiyle olabilir. Bu derste öğrencinin  temel sorumlulukları:  

Kaynak bulmak ve benim verdiğim kaynakları okumaktır.  Öğrenci bu okumaları ve kendi bulduğu kaynaklardan okumalar yapacak ve derse hazır gelecektir.

Her derste herkes o haftalık konuyla ilgili sunum hazırlayacak ve sunacaktır. 

Bu ders okuyarak ve eleştirerek öğrenmeyi amaçlamaktadır. Bu da öğrencinin çabası ile mümkündür.

Öğrenci kütüphane ve internetten kendine kaynak geliştirmekle sorumludur.

Öteki kuram kitabında ve Pozitivist Metodoloji kitabında konumuzla ilgili parçalar okunmalıdır.

 

  

 

Haftalık ders akışı

 

Hafta

Konular

1

Ders hakkında bilgi   

2

Epistemolojik temel; bilimsel araştırma ve kuram; kuramın işlevi

3

Bilimin yapısı; deduction ve induction; yanlışlanabilirlik ve yanlışlama; sosyal teori inşasında açıklama ve öngörü

4

Kuramda temel sorunlar: Farklı teoriler ve farklı inşalar

5

Nedensellik inşası

6

 vize

7

İnşa birimleri ve seviyeleri ve inşayı analiz

7

kanıt ve gözlem ve ölçme

8

Enformasyon teorisinin inşasının inceleme

9

Homoestasis'ın inşasını inceleme

10

Kullanımlar ve doyumları inceleme

11

Marx'ın toplum anlayışını inşasını inceleme

12

Critical School'un bir inşasını inceleme

13

Gramscinin hegemoni inşasını inceleme

14

Discussion