Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Halkla İlişkiler Araştırmaları

Yüksek Lisans

İrfan Erdoğan

Web: http://www.irfanerdogan.com 

  

Dersin Tanımı ve amacı

 

Halkla ilişkilerde yapılan araştırmalarının oluşumu, gelişmesi, karakteri ve bu araştırmalarda kullanılan yöntemler hakkında, eline anket denileni alıp birilerine bir şeyler sorma ve ki-kare analiziyle karşılaştırmalar yapma ötesinde bilgi birikimini hiçe sayan faaliyetlerden öte, alanda çalışanlar ve öğrenciler doğru ve yeterli bilgiye sahip değiller. Dolayısıyla, öğrenciler alanlarındaki gelişmeleri takip etmedikleri için, akademik gelişmelerinde ciddi bir şekilde geri kalmaktadırlar. Daha kötüsü araştırmaların tarihsel doğası hakkında yeterli ve doğru bilgileri olmadığı için, halkla ilişkiler araştırmalarını sadece kampanya araştırmaları ve bu araştırmalarda kullanılan yöntemden ibaret sanmaktadırlar. Bu nedenle, gerekçeli bir sorun sunumu yaparak bir halkla ilişkiler araştırması yapma bilgisinden ya yoksunlar ya da çok sınırlılar.  Bu durum, tez yazma aşamasında  konu seçme, tasarım yapma, uygulama, analize sonuçlar çıkartma vb konulardaki yetersizliklerini daha da artırmaktadır. Bu ders halkla ilişkilerdeki bu yetersizliği, halkla ilişkilerdeki araştırmalar bağlamında,  gidermek için tasarlandı.

Dersin amacı, bu yetersizliği gidermek için öğrenciyi yoğun okumaya yönlendirmek, ders içi tartışmalardan ve örneklerden hareket ederek, halkla ilişkiler araştırmalarındaki yönelimleri, yöntemleri anlama ve irdeleme bilgisini geliştirecektir. Böylece: öğrenci halkla ilişkilerde yapılan incelemelerin doğası (özellikle başlangıcı, gelişmesi, üzerinde durulan ve durulmayan konular, araştırmaların yönelimleri, amaç ve toplumsal anlam ve sonuçları) hakkında bilgi birikimini elde edecektir.

 

Dersin İşleniş biçimi ve Öğrenci sorumlulukları

 

Bu bir yüksek lisans dersidir ve öğretim üyesinin anlattığı ve öğrencilerin elini kolunu sallayarak gelip dinlediği, sonunda bir sınavla geçiştirdiği bir ders değildir. Yüksek lisans öğrencisi okuyan, analiz eden, sentez yapan ve bunu ders sırasında ve/veya ödevinde yansıtan bir çalışma temposuna sahip olmalıdır.

Öğretim üyesinin rolü yol göstermek ve derste bir grup iletişimi atmosferinde öğrenimin zenginleşmesine çalışmaktır. Başarı ancak herkesin sorumluluğunu yerine getirmesiyle olabilir. Bu derste öğrencinin dört temel sorumluluğu vardır:  

1. Birincisi kaynak bulmak ve benim verdiğim kaynakları okumaktır. Bu amaçla öğrenciye yoğun bir okuma kaynağı verilecektir. Öğrenci bu okumaları ve kendi bulduğu kaynaklardan okumalar yapacak ve derse "bu kaynakların sentezini yapan kendisinin hazırladığı, 1000 kelimeden az olmayan yazılı materyalle" gelecektir.  Bu materyaller her ders sonunda toplanacaktır. Bir başka öğrenci arkadaşının yaptığını kopyalayan ve bu kopyalamaya izin veren öğrenci etik kurallarını çiğnedi olarak nitelenecektir. Bu toplanan ödevler için ara sınavda ve final sınavda, hiç ödev ihmali yapmayanlara 15 puan, 1 ödev eksiği olana 10 puan, 2 ödev eksiği olana 5 puan eklenecektir. 

Bu ders okuyarak ve eleştirerek öğrenmeyi amaçlamaktadır. Bu da öğrencinin çabası ile mümkündür. Derse hiçbir hazırlık yapmadan gelenin başarı olasılığı sıfırdır. 

 

 

Zorunlu okumalar

Ders yoğun okuma gerektirdiği için, öğrencinin benim verdiğim kaynakları okuması ve kendisi de kaynak bulması gerekir.

Öğrenci kütüphane ve internetten kendine kaynak geliştirmekle sorumludur.  

 

 

 

 

Haftalık ders akışı

 

Hafta

Konular

1

Ders hakkında bilgi   

2

Halkla ilişkiler araştırmalarının tanımları, çıkışı ve gelişmesi

3

Halkla ilişkiler araştırma türleri: Kimler ne için ve ne tür araştırma yapmaktadır 

4

Halkla ilişkiler araştırmalarının ele aldığı konuların incelenmesi.

5

Halkla ilişkiler araştırmalarında kullanılan tasarım türleri

6

Halkla ilişkilerde yönetimsel ve bilimsel araştırma farkı üzerinde tartışma

7

Ara sınav

8

Halkla ilişkilerde ampirik tasarım inşa etme: konu, sorular ve hipotezlerin çıkartılması, bulguların sunumu ve sonuç çıkartma

9

Geçen haftadan devam

10

Halkla ilişkiler araştırmalarında ampirik tasarımla yapılmış araştırma örneklerinin irdelenmesi

11

Örnek araştırmaların irdelenmesine devam

12

Halkla ilişkilerde nitel ve alternatif tasarım inşaları

13

Nitel ve alternatif tasarım örneklerinin irdelenmesi

14

geçen haftadan devam