Erciyes Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü

Okuma kaynakları için
buraya basın

Course: Basın ve kamuoyu

Day and Hour: Friday 9:30

 

Ders tanımı

Bu ders kamu oyu ve basın arasındaki ilişkiyi tarihsel gelişme içinde ele alıp irdelemek için tasarlandı. Bu amaçla, kamu oyunun çıkışı ve gelişmesi ve basının kamu oyu ile bagınin başlamasi ve gelişmesi,  bu gelişmede değişen ilişkinin doğası, günümüzdeki durum, Amerika, Avrupa ve Türkiye ornekleriyle ele alinip irdelenecektir.

 

Öğrenci sorumlulukları

 

Ders basın ve kamuoyu bağının doğası (tanımlar, işlevler, tarih, gelişme, dönüşümler, anlamlar)  üzerinde eleştirel bir yaklaşımla duracağı için, öğrencilerin hem benim hem de kendilerinin bulacağı kaynaklardan okumalar  yapması  ve derse hazirlikli  gelmesi gerekir.

Her öğrenci derse, yazılı metinlerle hazırlıklı gelmesi, her ders sunum yapması ve tartışmalara katılması gerekir.

Okuma kaynakları:

Kütüphanelerde kamu oyu ile ilgili kitaplara bakın

Kütüphanelerdeki akademik dergilerde kamu oyuyla ilgili makaleleri bulun

Elektronik kütüphanelerde araştırın

Benim web sayfamdaki kaynaklara bakın:
                                            http:///www.irfanerdogan.com

Bazı Okuma kaynakları için buraya basın

 

Haftalık ders akışı  

Hafta

Konular

1

Ders hakkında bilgiler

2-5

Kamuoyunun tanımı ve gelişmesi üzerinde tartışma

6-7

Basın ve kamuoyu bağı: başlangıçlar

8

Ara  sınav

9-11

Basin ve kamuoyu: Dönüşümler ve anlamları

12-15

Günümüzde basın ve kamuoyu bağı