Soru örnekleri: halkla İlişkilere Giriş dersi ara sınav soru örnekleri (eski ve 2010)

Gerçeği söyleyeni ve gerçeği saf dışı etmeninin yollarından biri de, gerçeği söyleyeni "hakaret ediyor, çok ağır konuşuyor" gibi sözlerle kötülemektir. Örnek: ben "çoğunuz küresel pazarda yaygınlaştırılan okumama, onun yerine tarihin akışını (ve kurgulanmış treninin gidişini) seyretme  yolunda dev adımlarla ilerliyorsunuz. Dönüp bir de bakıyorsunuz ki, bir arpa boyu bile yol almamışsınız" diyorum. Bu deyiş gördüğüm gerçeğin bir ifadesidir. Beni şöyle yanlışlayın ve mutlu olayım: Aşağıda yirmi soru var; her biri 10 puan. Benim varsayımım sadece küçük bir azınlığınız okuma alışkanlığına sahip olduğu için, bu sorulara yanıt verebilecektir. büyük çoğunluğunuz, son anda bir şeyler okuduğunuz ve dolayısıyla bu tür okuma bir işe yaramayacağı için, sorulara yanıt veremeyeceksiniz. ben de not verebilmek için "nerede yanlış yapmış" yerine, "nerede doğru yapmış" diye didinerek size not vermeye çalışacağım. Bazılarınız hariç, siz de dış atıflar yapacaksınız.      

 

1. "Halkla ilişkiler ve tanıtım bölümü" adının neden yanlış olduğunu bilimsel kategorileştirme kuralını kullanarak açıklayın.

2. "Halkla ilişkiler, endüstriyel ve siyasal yapıların süregelen halkla ilişkileri üzerine inşa edilmiş profesyonel pratiktir" dediğimde, halkla ilişkileri kaça ayırdığımı bir örnek ile açıklayın.

3. "Halkla ilişkilerde "Halk", örgütün (şirketin, kurumun) ilişkisinde tanımladığı somut birim(ler)dir"  tanımını somut bir halk örneği vererek açıklayın.

4. Örgütün pazarlama faaliyetlerine yardım etme noktasından hareket ederek yapılan tanımlarda zellikle işletme kökenli anlayışta), halkla ilişkiler nasıl tanımlanır?

5.  Halkla ilişkileri ilişki yönetimi bağlamında ele alan yaklaşımlar halkla ilişkileri nasıl tanımlar? (totoloji yanıt olarak kabul edilmeyecektir)

6. "Halkla ilişkilerde şirketler/kurumlar amaçlarına ulaşmak için çevreye adapte olurlar" sözünü geçerli yapan örnek bulabilriseniz, yazın; bulamazsanız, neden olduğunu açıklayın.

7. "Halkla ilişkiler organizasyonun başarısının ve başarısızlığının bağlı olduğu çeşitli halkları arasında ortak faydaya dayanan ilişkileri belirleyen, kuran ve tutan yönetim fonksiyonudur (Cutlip vd, 1994)" sözündeki ortak faydayı düşün ve en son bir şirketin seninle ortak faydaya dayanan ilişki kurduğununa bir örnek ver (ipucu: verebilirsin, ama sorun ortak fayda denen İLE ortaYA ÇIKAN FAYDANIN PAYLAŞIMINDADIR).

8. Edward Bernays "Halkla ilişkiler kelimesi yanlış kullanılmaktadır; insanlar bu kelimeyi basın acentelerini tanımlamak, ürün tanıtımı yapan insanlar, sadece müşterisi için daha çekici olmak isteyen kişiler için de kullanıyor" diyor ve "halbuki benim tanımıma göre, halkla ilişkiler kişisi (ya da kendini bu şeklide adlandıran kişi)" .................................................................................diye başlayarak, halkla ilişkilerciyi tanımlıyor. Boşluğu doldurarak tanımı tamamlayın.

  9. 1990’ların ortalarına gelindiğinde Stuart Ewen (1996) halkla ilişkiler listesine yeni tanımlayıcı metaforların eklendiğini belirtmiştir. Bu yeni tanımlamalarda halkla ilişkileri (ve halkla ilişklerciyi) nasıl tanımlamaktadır? Üç tane örnek verin.  (birkaç kelimelik tanmlar bunlar).

10. . 1997’de en önde gelen 50 halkla ilişkiler firmasının sadece altı tanesi firma başlıklarında “halkla ilişkiler” kelimesini kullanmaktaydı. Bunun nedeni (nedenlerı) nedir?

11. Halkla ilişkiler tarihçisi Stuart Ewen’e göre (1997), halkla ilişkilerin iki genel tanımı vardır: Bu tanımları sunun.

12. Halkla ilişkilerde "SPIN" kavramını bir örnekle açıklayın.

13. halkla ilişkler yönetimsel ietişim örneğidir. Doğu Anadolu’da egemen olan Mama Kralı Anum Hirbi’den Neşa Kralı Varşama’ya yazdığı mektup, ne tür bir halkla ilişkilere örnektir.

14. Bir eski Hitit metninde bir boğanın krala ve ordusuna boynuzlarıyla Toros Dağları arasından geçit açtığını ve onlara denizin ve Halep’in yolunu açtığını söylüyor. Gök krallığı ve Ullikummi destanları Huri ve Illuyanka efsanesi Hatti kökenlidir. Yunan mitolojisi Illuyanka efsanesinden esinlenmiştir  Bu mitolojiler halkla iliişkilerde neyi anlatıyor?

15. Benzer şekilde, arkeologlar Mezopotamya’da M.Ö. 1800’lerde Sümerlere ait Çiftlik Bültenleri bulmuşlardır. Bu bültenlerin halkla ilişk ilşe bağı nedir?

16. Benzer bağlamda, yukarıdaki söze ek olarak, Roma’da aynı dönemde “Acta Diurna” olarak adlandırılan ilk duvar gazeteleri aracılığıyla halkın sürekli bilgi sahibi olmasına çalışıldığı ileri sürülür (örneğin, Smith, 2002/2004). Bu duvar gazeteleri aynı zamanda ilk “kamusal haber mektupları” (public newsletters) olarak da nitelenir. Bu nitelemeler yanlıştır. neden?

17. ve “Boston Tea Party” halkla ilişkilerde ne örneğidir?

18. 1840’lı yıllarda P.T. Barnum'un yaptığı faaliyetler halkla ilişkilerin iki yönde gelişmesinden birinin önemli başlangıcını ifade eder. Barnum hangi tür gelişmeye katkıda bulunmuştur?

19. Halkla ilişkilerle ilgili ilk acenteyi Ivy Lee, New York’ta açtı ve ilk yayınını “Prensipler Bildirisi” adı altında yaptı. prensipler bildirisiyle ne tür bir dönemin kapandığı ve ne tür bir dönemin başladığı iddia edilir?

20.  Walter Lippmann demokrasiyi uygulamak arzusunda değildi. ne yapmayı savundu?

21. "Neden halkla ilişkiler?" sorusuyla oluşum ve gelişme nedenlerini açıklayan yaygın anlatının sunduğu üç neden veriniz.

22. Eski Sovyetler Birliği’nde “halkla ilişkiler” kavramı bilinmeyen ve oldukça yadırganan bir kavramdı, Neden?

23. Öte yandan, halkın hem siyasal pazarda hem de ekonomik pazarda başının ezildiği, söz söylemek için bile ağzını açamadığı bir toplumda da, profesyonel halkla ilişkilere gereksinim yoktur. neden?

24. Profesyonel halkla ilişkilerin oluşmasının en önde gelen iki koşulunu belirtiniz.

25. Devlet ismi olarak Türk adını kullanan ilk devlet Göktürkler olmuştur. Göktürklerde, 680-725 yılları arasında, Tonyukuk isimli bir komutan ve devlet adamı vardı. Tonyukuk'un yaptığı günümüzdeki ne tür halkla ilişkileri içerir?

26. Orhun Anıtlarında gördüğümüz halkla ilişkilere iki örnek verin.

27. . Selçuklularda Türk sözü göçebe Türkler için ve hakaret olarak kullanılır. Kentlerdeki Türk ileri gelenleri ise, kendilerini Rumi olarak nitelerler. Mevlana Celaleddin Rumi de bu aşağılamaya katılır: “yapım için Grek (Yunan) işçileri, yıkım için ise aksine Türk işçileri almak gereklidir... Tanrı, gördükleri bütün yapıları, saygı duymadan acımasız yıksınlar diye Türkleri yarattı.” Bu tür halkla ilişkileri, tür olarak nereye yerleştirebiliriz? 

28. “Ben daima İstanbulkari, Ankarakari kumaş giyerim. Devlet ricalim ise hala Hindkari ve Irankari kumaş giyerler. Memleket kumaşları giyerlerse, memleket malı revaç bulur” sözüyle yaptığı halkla ilişkilerde III. Selim neyi amaçlamaktadır?

29.      II. Mahmutun (a) kıyafet değişikliğiyle ilgili ve (b) örmek model olmayla ilgili “halkla ilişkiler faaliyetlerini belirtiniz.

30. Onura ve dürüstlüğe dayanan uluslararası halkla ilişkilere, dünyanın hiçbir liderinin vermediği örnekleri Atatürk vermiştir. 10 Eylül 1922’de Atatürk İzmir’e geldiğinde, Karşıyaka’da köşk Atatürk’e hazırlanmıştı. Köşke girerken yaptığı ve söylediği bu örneklerden biridir. Bu örnek nedir?

31. Günümüzde, medyayıda kullanarak yapılan halkla ilişkilerde 8ve biliş yönetiminde)  herkesin bilişine güçlü bir şekilde "Atatürk devrimleri üstten alta doğru empoze edilen elitist devrimlerdir; Halk Partisi Halkın dilini KONUŞMAMAKTADIR; DOLAYISIYLA HALKTAN KOPUKTUR" gibi düşünceler işlenmektedir. Dünya tarihinin hiç bir döneminde (şimdi dahil) "halk kendisi için devrim yapmış mıdır"? Tarihin hiçbir döneminde kamu politikaları halkın çıkarlarına ve isteklerine göre düzenlenmiş midir?  halkın dilini konuştuğunu iddia edenler, halk ile birlikte mi yaşıyor? halkın çıkarlarını geliştirmek, istek ve arzularını karşılamak, ücret politikalarını ve iş koşullarını halkın isteğine göre ayarlamak için mi "halka iniyorlar" ve "tabana dayanıyorlar"? "Halkın rızasının alınması" ve "halkın katılması" ve de halkın iradesi" ile gelenler, halk için mi varlar, yoksa kendi bireysel çıkarları ve bu çıkarların birleştiği uluslararası endüstriyel ve siyasal çıkarları gerçekleştirmek için mi var? Bana bir örnekle, yukarıda yazılanların birini çürütün veya geçerli yapın.

32.MEHTAP nedir”?

33. 15. İstanbul gazetelerinin çoğu (Vatan, Tanin, Tevhid-i Efkar, Son Telgraf) halifeliği şiddetle savunmaya girişmişlerdi. “Halife meclisindir; meclis halifenindir” görüşünü sunarak siyasal halkla ilişkiler yapmanın sonucu ne oldu?

34. 1920lerde, ayrıca, siyasal liderlerin kendi propagandalarını kendileri yaptığı bir ortam vardı. Örneğin, 1923, 1927, 1931 ve 1935 seçimlerinde muhalif partiler yoktu, fakat bağımsız adaylar vardı. Bu adayların propaganda yapmaları yasaklanmamıştı. Bu adaylar seçim kampanyaları yaptı mı? Yaptılarsa, siyasal halkla ilişkiler bağlamında neler yaptılar?

35.. Devrim öncesi ve devrimler sırasında Atatürk’ün yaptıklarının çoğu, toplum kalkınmasına yönelik halkla ilişkiler örnekleridir. Bu bağlamda, Atatürk’ün yönetici gruplara (güçlülere) yönelik olarak yaptığı halkla ilişkiler stratejisi/taktiği çoğu kez nasıl olmuştur?

36.. Yenilikleri ve değişimi köylere götürebilecek yaygın örgütlenme yoktu. Bu amaçla halkın katıldığı ve siyasal partiler dışında örgütlü bir ortam sunması bağlamında ne tür halkla ilişkiler örgüt yapıları kuruldu (isim verin)?

37. Demokrat Parti 1948’de halkla ilişkilerinde, boykot taktiğini nasıl kullandı?

38. Türkiye’de kamu sektöründe görülen ilk halkla ilişkiler uygulaması, 1961’de kurulan Devlet Planlama Teşkilâtı’nın (DPT) kuruluş şemasında, Koordinasyon Dairesi içinde yer alan ……………………… Şubesi’nin faaliyetleri olarak gösterilir. Bunu Dışişleri Bakanlığı’ndaki …………………… kuruluşu izlemiştir. Daha sonra çeşitli Bakanlıklarda …………………….. Daire Başkanlıkları ve …………….Müşavirlikleri oluşturulmaya başlanmıştır.

39. Halkla ilişkiler konusundaki diğer bir gelişme, 1964’de yürürlüğe giren Planlama Yasasında yer almaktadır. Bu yasa, aile planlamasının ailelere benimsetilmesi amacıyla çıkarılmıştır. Bu amaç doğrultusunda Nüfus Planlaması Genel Müdürlüğü’nün bünyesinde “……………………………Şubesi” kurulmuş ve faaliyetlerine başlamıştır.

40. Önemli bir gelişme, henüz meslek bile olmayan, böyle bir mesleğin olduğunu kimsenin bilmediği bir ortamda, halkla ilişkiler mesleğinin çıkarını savunacak olan ………………….., “Türkiye'deki halkla ilişkiler uzmanlarını bir çatı altında toplayarak meslek içi dayanışma sağlamak, mesleğin tanınması, yerleşmesi ve gelişmesi yolunda çalışmalar yapmak üzere” 1972’de ……………….’da kurulmuştur.

41. 1980 darbesinden sonra kamu sektöründe halkla ilişkilere yönelik yasal çaba 28.1. 1981 tarih ve 1982/8 sayılı genelge ile gelmiştir: Başbakanlığın, halkın ……………, ………………….. ve ile ilgili olarak istatistiki bilgiler düzenlenmesi ve değerlendirmesi istenmiştir.

42. (IPRA) ve (CERP) ne demek?

 

 

 

 

 

 

 

 

Sorulara uygun yanıtları veriniz. Yanıtları sorunun bulunduğu yere yazın, başka kağıt kullanmayın.

 

1.             1641 yılında Harvard Üniversitesi ilk sistemli …………………….kampanyasını yapmıştır.

2.             1758’de King’s University  “mezuniyet seremonisi” anonsunu yaydı ve bazı gazeteler bunu bastı; böylece ilk …………………………………… duyuru biçiminde başlamış oldu.

3.             Amerikan devrimine destek sağlamak için halkı bilgilendirme faaliyetleri artmış ve “Boston Tea Party” örneğinde olduğu gibi  ……………………….. ile halk yönlendirilmiştir.

4.             Anadolu Selçuklu döneminde hükümdarların ………………………………………………..,

………………………………………. bu dönemlere ait halkla ilişkiler uygulamaları olarak bilinir.

5.             Göktürklerde, 680-725 yılları arasında, Tonyukuk isimli bir komutan ve devlet adamı halkla ilişkiler faaliyeti olarak bilinen ne yapmıştır: ……………………………………..

6.             Orhun yazıtları ne tür bir halkla ilişkiler olarak nitelenebilir:

 

8.             Onura ve dürüstlüğe dayanan uluslararası halkla ilişkilere, dünyanın hiçbir liderinin vermediği örnekleri Atatürk vermiştir. 10 Eylül 1922’de Atatürk İzmir’e geldiğinde, Karşıyaka’da köşk Atatürk’e hazırlanmıştı. Köşke girerken yaptığı ve söylediği bu örneklerden biridir. Bu örnek nedir?

 30 Haziran 1921’de savaşta öksüz kalan çocuklar için …………………………. ………… kurulduktan sonra, Atatürk’ün ……………………………………………….düşünmesi ve uygulaması kamu yararına halkla ilişkiler faaliyetine verilecek en güzel örneklerden biridir.

9.             Dışla ilişkilerde, Türkiye’nin imajını inşa konusunda kitle iletişim araçlarını işlevsel olarak kullanan Atatürk’ün bu bağlamda yaptıklarına iki örnek verin:

           1. … 

           2. …

 11. 1950 seçimlerinde, CHP, DP ve Millet partisi’nin halkla ilişkiler olarak yaptıkları:

           1.

           2.

           3.

13. 1964’de yürürlüğe giren Planlama Yasasıyla, …………………………. Genel Müdürlüğü’nün bünyesinde, halkla ilişkiler faaliyeti için “…………..……………………………………...” kurulmuştur.

14. Kurtuluş Savaşı sırasında Atatürk, Eylül 1919’da toplanan Sivas Kongresi’nde alınan kararların halka duyurulması için ………………………… gazetesini yayınlatmıştır. Ankara’ya gelişinden kısa bir süre sonra …………………………. gazetesi yayın hayatına girmiştir. Ayrıca, cumhuriyetin ilân edilmesinden önce, 1920’de ………………………………………. ve ………………………….. kurulmuş; böylece işgal edilen ülkede olan biteni ve mücadeleyle ilgili bilgileri medya yoluyla halka ulaştırmayı ve Cumhuriyetin kurulmasından sonra da devrimlerin halkla tanıtılmasını üstlenen iki kurum oluşturulmuştur.

 16. 1920lerde, ayrıca, siyasal liderlerin kendi propagandalarını kendileri yaptığı bir ortam vardı. Örneğin, 1923, 1927, 1931 ve 1935 seçimlerinde muhalif partiler yoktu, fakat bağımsız adaylar vardı. Bu adayların propaganda yapmaları yasaklanmamıştı. Bu adaylar seçim kampanyaları yaptı mı? Yaptılarsa, siyasal halkla ilişkiler bağlamında neler yaptılar?

18. Atatürk, mesajını halka ulaştırmak için, Cumhuriyet devrimleriyle ilgili hemen her kararda Atatürk ne tür halkla ilişkiler stratejisi kullanmıştır?

26. 1990’da Ankara Halkla İlişkiler Cemiyeti "……………………………………………………………………………. amacı” ile kuruldu.

27.  Halkla ilişkilerde “Tanıtım (publicity) dönemi ve basın ajanlığı modeli” ne zamanlarda başladı ve bunu hangi dönem takip etti.

28. Amerika ve onu taklit eden Avrupa ve Türkiye’de halkla ilişkilerle ilgili araştırmaların üzerinde yoğunlaştığı üç konuyu yazınız (üçünü doğru yazmayan puan alamaz).

29. Halkla ilişkilerle ilgili araştırmalar ………………………………….. sorunlarını çözme ve işlevselliğini, dolayısıyla, sağladığı faydayı artırma üzerinde odaklanmaktadır. 

30. Halkla ilişkilerin temel örgütlenme biçimlerini yazınız (hepsini yazmayan puan alamaz).

31. halkla ilişkilerin kariyer alanlarına üç örnek veriniz (üçten aza puan yok).

32. Halkla İlişkilerde Çalışanların Yaptığı İşlere üç örnek verin.

33. Halkla ilişkilerde çalışanların meslekte başarıları bazı koşullara bağlanır. Bunların üç tanesini belirtin.

34. halkla ilişkiler şirketlerinin yaptığı temel “hizmetlerden” üç tanesini belirtin.

35. Halkla ilişkilerde “medya ilişkileri” ne  demektir?

36. Bir özel olay düzenleme örneği verin.

37. Halkla ilişkilerde endüstriyel ilişkiler neleri içerir?

38. Halkla ilişkilerde taktik ve strateji bağını bir taktik ve bir de strateji örneğiyle açıklayın.

39. Halkla ilişkilerde mesajların kalitesinin güvencesi nasıl sağlanır?

40. Halkla ilişkilerde “Erken ikaz” ile ne denmektedir?

41. Mesajların ön testini iki örnekle açıklayın.

42. Tylenol kriz yönetiminde alınacak derslerin önde gelenleri nedir?

43. Sözlü ve Görüntülü Program Türleri oldukça zengin çeşitliliğe sahiptir. Bunların önde gelenlerinden iki tanesini yazınız.