Çağdaş iletişim araştırmaları

 

 

Soru 1: Gazetecilikle ilgili araştırmaların (a) üzerinde durdukları konular ve (b) kullandıkları yöntem bağlamında özellikle ABD’deki gelişmesini açıklayınız.

Soru 2. Aynı gelişmenin Türkiye’deki durumunu özlü olarak belirtiniz. 

 

1. Pozitivist yaklaşımda, 1960, 1970 ve 1980lerde egemen olan kuramsal yaklaşımlardan, iki tanesini belirtin sadece ve sonra bu yaklaşımlara uygun olarak yapılan araştırmaların üzerinde durduğu konuların önde gelenlerini belirtin..

2.  Yukarıda belirttiğiniz yaklaşımları kullanarak yapılan araştırmaların en temel özelliklerini belirtin.

3. Eleştirel kuramsal yaklaşımların gazetecilik alanında üzerinde durduğu önde gelen beş araştırma konusunu belirtin.  

4. 1990’larla birlikte, gazetecilik konusunu ele alan araştırmalarda, “yeni/çağdaş” olarak niteleyebileceğimiz neler olabilir? Açıklayınız.

5.  Pozitivist okulun çağdaş iletişim araştırmalarında, “etki” konusuna ne oldu?

6. Liberal çoğulcu kültürel incelemelerin “alımlama anlayışını” pozitivist okulun “aktif izleyici” anlayışıyla karşılaştırın.

7. “Deconstruction ve reconstruction” anlayışı ile pozitivizmin “kod çözümü” anlayışını karşılaştırın.

8. Post-yapısalcılıkla gelen çağdaş medya araştırmalarının üzerinde durduğu önde gelen konuları belirtin ve bu konuları ele almanın sonuçlarını (a) endüstriyel çıkar ve (b9 izleyicilerin çıkarı bağlamında irdeleyin.

9. Gündem eritme/melting ile eritilen ne? Gündem hazırlamada gündem eritme yok muydu?

10. Size verdiğim ve sizin bulduğunuz kaynaklardan hareket ederek, çağdaş iletişim araştarmıları hakkında bir değerlendirme yapın.