Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Gazetecilik Bölümü Yüksel Lisans Programı

 

Seminer Dersi

 

İrfan Erdoğan

 

Web: http://www.irfanerdogan.com

 

 

Okuma kaynakları için
 buraya basın 

Dersin Tanımı ve amacı

 

 

Günümüzde yüksel lisans ve doktora öğrencilerinin öğrenim ve performanslarıyla ilgili en önde gelen sorunlarından biri herhangi bir konuda sorun veya soru biçimlendirme, biçimlendirdiğiyle ilgili olarak araştırma tasarımı yapma, uygulama, analiz ve sentezle sonuçlar çıkartma vb konularda çok yetersiz olmalarıdır. Konu tez yazma olunca durum çok daha kötüleşmektedir. Bu seminer dersinin temel amacı bu yetersizliği gidermek olacaktır.

Seminer dersi öğrenciyi ilgilendiği alanda ve özellikle tezini yazmayı düşündüğü konuda hazırlamak için tasarlandı. Böylece, bu dönem bittiğinde, öğrenci ilgilendiği konuda var olan bilgi birikimi ve yöntembilimsel yönelimler hakkında bilgiye sahip olacaktır.  Derste tez tasarımının en önemli aşamaları “yaparak öğrenilecek” ve tasarımın doğasına uygun olarak analiz ve değerlendirmenin nasıl yapılacağı hakkında gerekli bilgileri elde edilecektir.  

 

Dersi işleme biçimi ve öğrenci sorumlulukları

 

Ders ezbere değil, okuyarak, yaparak, inceleyerek ve eleştirerek öğrenmeyi amaçlamaktadır. Bu da ancak öğrencinin çabası ile mümkündür. Derse elini kolunu sallayarak gelenin başarı olasılığı sıfırdır; çünkü bu ders, dönem sonunda birkaç ders notu veya bir kitap okuyup başarılacak bir karaktere sahip değildir.

Her öğrenci ikinci derse ilgilendiği bir konuyu seçmiş olarak gelecek ve bütün dönem o konuyu işleyip geliştirecektir. Bu konu öğrencinin düşündüğü tez konusu olursa çok daha anlamlı olur.

  Her öğrenci her ders kendi ilgilendiği konuyla ilgili hazırlıklı olarak gelecek: Dersler bilimsel bir tez tasarımının aşamaları üzerinde duracağı için derse devam etmeyen ve hatta bir dersi bile kaçıran geri kalacağı için çok zorlanacaktır. Dolayısıyla derse devam başarının temel koşullarından biridir.    

Derse herkes kendi konusunda yazılı olarak hazırladıklarıyla gelecektir. Bu nedenle, öğrenciden öncelikle her hafta işlenen konu üzerinde dikkatle dinlemesi ve gerekli okumaları yapması zorunludur. Aksi taktirde, seçtiği konuyla ilgili tasarımı yapamaz ve ilerleyemez, dolayısıyla,  başarılı olamaz.

Seminer dersinden geçebilmek için kesinlikle haftalık okumaların ve tasarımın gerekli aşamasının yapılması, derse devam ve derse dikkat gerektirmektedir. Ancak haftalık hazırlıkları yapan, derse devam ve dikkat eden öğrenci dersi geçme olasılığını elde edebilir.

Öğrenci değerlendirmesi aşağıdaki biçimde olacaktır:

1.          Araştırma yönteminin ilk aşaması bittiği hafta, bu aşamayla ilgili çalışma için 20 puan. Yirmi puanı alabilmek için,  her hafta kesintisiz ve geri kalmadan bu ödevin yapılması gerekir. Geç ödev asla kabul edilmeyecektir.

2.          Pozitivist yöntemle ilgili ara sınav: 20 puan.

3.          Donem sonunda son derste verilmek üzere,  üzerinde çalışılan tasarımın, bitmiş hali: 20 puan.

4.          Pozitivist yöntem ve diğer yöntemlerle ilgili final sınav: 40 puan.    

 

Öğrenci kütüphanelerden, web sayfamdan, sunduğum listeden ve internetten dersle ve kendi ilgi alanıyla ilgili kaynakları bulmak ve okumakla sorumludur.

İletişim hakkında sadece McQuail ve benzerlerinden okuduysanız, vücut dili, iletişimsizlik, iletişim çökmesi ve empati gibi işlevsel saçmalıklarla beslenerek büyüdüyseniz; bodur kalmışsınız demektir. Sizin aslında, iletişim alanında yazılan bütün Türkçe kitapları okumanız gerekir. Bodur kaldıysanız, Önerim İletişimi Anlamak ve Öteki Kuram kitaplarını okumanız. Genel tasarım bilgisi almak isteyenler ve Ampirik tasarım yapacaklar ise kesinlikle Pozitivist Metodoloji kitabını dikkatle okumalıdır.   

Ders ile ilgili okumalar ve diğer kaynaklar için benim web sayfamda “verdiğim dersler” seçeneğini tıkladıktan sonra, kendi dersinizi seçin. Bu okuduğunuz sayfa gelir ve sayfanın üst sağ köşesinde okuma kaynaklarına gidecek seçenek yazılı; onu tıklarsanız okuma listesine ulaşırsınız.

 

Haftalık ders akışı

 

Haftalık akışı ilk derste birlikte belirleyeceğiz.