GAZİ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ

İletişim Araştırma Yöntemleri Dersi

2005-6  bahar

 

İrfan Erdoğan

 

Dersin Tanımı ve Amacı

Günümüzde üniversite öğrencilerinin öğrenim ve performanslarıyla ilgili öğretilmesi gereken en önde gelen konulardan biri de, araştırma tasarımını bilmeleri zorunluluğu yanında, araştırmada istatistik kullanma bilgisinin ve becerisinin geliştirilmesidir. Bir araştırmada değişkenleri belirleme, ölçme, toplanan bilgileri hangi istatistiksel süreçlerden geçirileceğini bilme ve istatistik sonuçlarının anlamı ve yorumlanması çağımızın öğrencilerinin iş hayatında başarılı olabilmesi ve yükselebilmesi için bilmesi gerekenler arasında en önde gelir.

Ders birinci  dönemdeki dersin devamı olarak tasarlandı.    

Dersin İşlenişi ve Öğrenci Sorumlulukları

Ders bilgisayar önünde yapılacaktır. İstatistiğin doğası nedeniyle derse sürekli gelmeyenin dersi geçme olasılığı sıfırdır.  Devamda ve yoklamada okulun yönetmeliğine uyulacaktır. Ders notu okulun belirlediği kurallara göre hesaplanacaktır.

Derste takip edilecek kaynaklar ilk derste tartışılacak ve belirlenecektir.  

Haftalık  Ders akışı

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Tanışma ve ders hakkında bilgiler.

Nicel tasarım: Araştırmanın sorularının ve hipotezlerinin çıkartılması 

Nitel tasarım: Araştırma sorularının ve kuramsal varsayımların çıkartılması

Birimlerin, ölçeklerin ve ölçmelerin,  veri kaynaklarının belirlenmesi

Nicel ve nitel verilerin kodlanması ve analiz biçiminin belirlenmesi

Tek değişkenli analiz: İsimsel ve kademeli ölçmeler

Ara sınav

Tek değişkenli analiz: Mesafeli ölçmeler ve yorumları

İki değişkenli analiz: İsimsel ve kademeli ölçmeler ve yorumları

İki değişkenli analiz: Mesafeli ölçmeler ve yorumları

İki grubu karşılaştırma ve yorumları

Bulgu sunumu: yazı, tablo, grafik kullanımı

Devam

Sonuç çıkartma