Öğrenme hakkında bir not:

Ben ne öğrendiysem okulda değil, okul dışında öğrendim. Hatta "ilerici" olarak öğrendiklerimin ve bildiklerimin öyle olmadığını sonradan anladım. Bunun anlamı kesinlikle ilerici öğretmenlerimizin olmadığı değildir veya onların önemini küçümseme değildir. En ilerici olarak nitelenen Siyasal Bilgiler Fakültesinde, ki ben SBF'yi o zamanki yapısıyla Burjuva liberal okul olarak nitelerim, sandığımızdan çok farklı eğitimden geçtik. Öğrenci ayaklanmalarının bir nedeni de bu egemen yapıya karşıydı.

 Eğitim sistemleri için en kötüsü de, ben işe yaramayan ve aynı zamanda yanlış olanların çoğunu okulda öğrendim; işe yarayan ve doğru olanları da okul dışında ve okul sonrası...

Okulun insana sistemli düşünme, anlama ve iletişimi öğrenme sağladığı doğrudur. Yanlış olan "sistemli olanın" evrensel olmadığı, egemen bir ideolojik kalıbın yeni nesillere aktarıldığıdır. Bu sistemli öğretim nedeniyle ki, bir çok insan "diplomalı cahil" olarak kalır ve diğerleri de, okula rağmen , okul dışında ve okul sonrasında insan ve toplum gerçeklerini kendi başına öğrenir.