ÇOCUKLARA ÇOCUKLUĞUNU

 VE

 GENÇLERE GENÇLİĞİNİ YAŞATMAYAN;

ONLARIN ÇOCUKLUĞUNU

VE GENÇLİĞİNİ ÇALAN

KİRLİ VİCDANLILARIN

İNSANLIK DIŞI  EĞİTİM SİSTEMİ DEĞİŞMELİDİR

Çocuklar ve gençler sabah okula gidiyor; okuldan çıkıp dershaneye koşuyor; dershaneden eve kendini atıyor; acele yemek yiyip, ardı arkası bitmeyen sınavlar için test çözmeye başlıyor.

Çocuklar birilerinin ekonomik ve kontrol çıkarları için delice bir yarışa sokulmuş.

Çocukluk ve gençlik çağlarına geri bakıldığında, çocukluğun ve gençliğin gözü para bürümüşler ve gençliği kontrol etme peşinde koşanlar tarafından gasp edildiğini ve çalındığını görürüz.

Bir şekilde bu vicdansızlığın, bu çocukluk ve gençlik hırsızlığının durdurulması gerekir.

Önümüzdeki seçenekler:

1. Dershane sistemi ortadan kaldırılmalıdır. Dershaneler ya özel okullara dönüştürülmeli ya da kapatılmalıdır.

2. Asıl amacı devleti soyanlara ve ortaklarına gelir sağlamak olan bir sınavlar silsilesi var. Durmadan sınavlar yaparak öğrencileri sürekli psikolojik baskı altında tutan, onları sinir küpüne döndüren ve onları insanlıktan çıkaran sınav sistemi kaldırılmalıdır.

3. Halkını soyma işini çocuklara kadar indiren ve çocukların çocukça yaşam haklarını elinden alan bir yapıdaki karar vericiler ve uygulayıcılar, insanlık suçuyla mahkemeye verilmelidir.

Başarı neye bağlıdır:

1. Gelecek seçimde, bu sorunu ele alması ve çözmesi için partilere baskı yapılmalıdır.

2. Bu sorunu ele almayan partilere ve parti adaylarına oy verilmemelidir.

3. Bu sorunu ele almayan belediye başkanı gibi seçimle gelen kişilere oy verilmemelidir.

4. Türkiye çapında imza kampanyası açıp, imzalı dilekçe Meclise verilmelidir: Bakalım halkın istediği oluyor mu? Bakalım "katılımcı demokrasi" gibi uydurularla gelenler ne yapacaklar?

5. Bu konuyu ele alan bir Sivil Toplum Örgütü kurulmalıdır. Örgüt sonradan kendine rant sağlama peşinde koşanlar ve davayı özel çıkarları için satanlar  tarafından değil, bu işe gönül vermişler tarafından yönetilmelidir.       

6. Kitle iletişim medyası bu konuda haber yapmaya bir şekilde yönlendirilmelidir: Bunun için, medyaya sürekli şikayet mektupları yazılmalıdır. Bu konuyu ele almayan televizyonlar izlenmemeli, gazeteler okunmamalı, radyolar dinlenmemelidir.

7. Bu konuda toplantılar, sempozyumlar, kampanyalar ve yasal gösteriler düzenlenmeli ve buralara medyanın ve sorumluların katılması sağlanmalıdır.

8. İnternette bu konuda tartışma grupları oluşturulmalıdır.

9. İnternetteki gazetelere şiklayetler yazılmalıdır.

10. Devlet, siyasal parti ve hükümet yöneticilerine şikayetler gönderilmelidir. E-postaları varsa, e-posta gönderilmelidir.

      Devamı size bağlı