geyk.gif (7429 bytes) reindeer3.gif (9123 bytes)

Toplumda sorunlar mı var?
Hep o cahil halk yüzünden!N’apaca’z?
Eğitelim!.
Eğitiyorlar.

Aren't you tired of hearing all the nonsense that we have environmental, social, cultural, political etc problems because people have no education or awareness?  If the world is like the way we live in today, it is not because of the uneducated and poor masses of people, it is because of the educated ruling forces.

 

Geri kaldık, çünkü hep o cahil millet.
Gelişelim.
Nasıl?
Halkı eğiterek.  

Her gün medyada, okulda ve her yerde toplumsal sorunların çözümünü eğitime bağlayan eğitilmiş cahilleri duymaktan insan bıkıyor: Neymiş, halk cahilmiş ve eğitilmeliymiş. Ben eğitilmişim be! Ben Ankara’nın havasının iğrençliğini ve zehirini her gün bütün benliğimde hissediyorum ve  "Çevreyi temiz tut" diye halkla ilişkiler sahtekarlığı yapan belediye gücü karşısında çaresizim. Ben sigarayla kahvehaneye döndürülmüş kendi okulumda bile kendini ve çevresini zehirlemeyi kişisel tercih sanan çok-eğitilmişlerin bazılarını  insanca duyarlılığa yanaştıramadım.

Sosyal bilimlerde aşağılığın seviyesine bakın: Neymiş halk eğitilmeliymiş!

Eğer ülkemiz bin bir sorunla doluysa, bunların sorumlusu eğitimsizler değil, siyasal, ekonomik ve kültürel gücü elinde tutan eğitimlilerdir. Bu ülkenin daha iyiye dönüşümü eğitimsiz insanların eğitiminden geçeceğini iddia edenler, ya eğitilerek cahilleştirilmişler ya da bilinçlerini fiziksel bağımlılığa, belli bir maaşa veya ücrete satanlardır.

“Varoşlardaki insanlar fakir olduğu için en ucuz kömürü alıyor ve havayı kirletiyorlar” iddiası cahil ve güçsüz bırakılmışları çıkmazlarında onlara sunulan alternatiflerden birini seçtiği için suçlama utanmazlığıdır. Eğer devlet kurumları ve insanını ve geleceğini düşünmeyen bazı eğitilmişler güruhu yakıt alternatifleri olarak kurşunlu benzini ve zehirli kömürü tüketime sunuyorlarsa, burada ilk sorumlu arzı bu şekilde biçimlendirenler ve bu yolla süper kar elde edenlerdir.

Çevreyi kim kirletiyor?

Cahil halk. Nehre işiyorlar. 

Dünyadaki ve ülkemizdeki çevre ve insanlık durumunun birinci sorumlusu okumamış cahil insanlar değil tam aksine ne yaptığının çok iyi bilincinde olan eğitilmişlerdir.

Bunları söylediğim için ben vatanı satan vatan hainiyim

Hey ileri zekalı, ben istesem bile vatanı satamam. Satmak için ya satacak bir şeylere sahip olmak ya da vatanı satabilecek durumda olmak gerek. Bunun anlamı ne? Vatanı satanlar 'vatanı bölüyorlar! Vatanı satıyorlar!' diye havlarken, beddua ederken veya Cenabı Hak Partisiyle laiklik taslarken, aynı zamanda da ülkenin zenginliklerini satma yarışı yapmaktadır. En iyi satışı kim yapıyor dersiniz: Zındık ve laik Tühsiyatcılar mı? Okunmuş üflenmiş Mühsiyatçılar mı?

Ben ancak doğruyu söylerim veya doğruyu söylediğimi sanıp yanlışlık yaparım. O kadar.

Peki sen? Sen de Türkiyenin zenginliklerini istesen de satamazsın. Satanlar satar ve seni, beni, cahilleri falan suçlar.

Biz sadece serbest köleyiz.       

Ah canııım, ekonomik indirgemecilik mi ne yaptım?

Derin anlama bakmalıydım. Tüh! afidersiniz, merkeze konmuş sahtekarlığa karşı-söylemle post modern duyarlılığınızı mı incittim?

Sahibinin sesi olmak ne demek?