Başınız mı ağrıyor?

Baş ağrılarınızın nedeni içtiğiniz çay, sigara, kentin havası veya bu sayfa olabilir!

EVRENSEL DEĞER TESTİ

Yazar: Anonim

BU TESTİ MUHAKKAK ALIN

HEM DE BEDAVA

NE DENLİ ÇAĞDAŞ EVRENSEL DEĞERLERE SAHİPSİNİZ?

İŞTE TEST

   Lütfen sizce doğru cevabı seçin. Not: Bir soruda birden fazla doğru cevap olabilir.

   1. Biyolojik bakımdan sorunu olmayan dişi türler çocuk doğururlar. Bu, hem insanlar hem de  hayvanlar için evrensel bir gerçektir.

  1. Yanlış, dişi doğurmaz, erkek doğurur.

  2. Doğru valla!. Nasıl bildin?

   2. Çocuk yapma ve büyütme pratikleri toplumdan topluma ve hatta bir toplum içinde sınıftan sınıfa ve alt-kültürlerden alt kültürlere göre değişir. Her toplum ve grup kendi “yapış biçimlerine” ve bu biçimin değerlerine göre çocuk yapar ve yetiştirir.

 1. Yanlış, çocuk yapma ve yetiştirme evrensel bir değerdir.

 2. Doğru

  3. Yukarıdaki iki sorudan şu sonuçları çıkartabiliriz:

  1. Evrensel değerler vardır.

  2. Evrensel olan insan gerçekleri vardır, fakat evrensellik örgütlü yer ve zaman içinde ortadan kalkar, çünkü evrensel olan her şey, yaşanan hayatta var oluşuyla birlikte evrenselliğini yitirip toplumsal değerlerin bir parçası olur.

  3. Dolayısıyla, evrensel kavramıyla değer kavramı birbirine karşıt olarak vardırlar: Değer kavramının olduğu yerde evrensellik yoktur.

  4. Dolayısıyla, evrensel değer kavramından bahsedenler, evrensel ile değer kavramlarının yan yana konamayacağını ve uyuşmaz olduklarını bilmeyecek kadar cahilleştrilmişlerdir.

  4. Coca Cola dünyanın her yerinde içilmekte ve blue jean’ler her yerde giyilmektedir. O zaman, Coca Cola ve blue jean kültürüne baktığımızda bir evrensel değer görürüz.

 1. O halde, evrensel değerler elbette vardır. Gördün mü!

 2. Ne zamandan beri, Amerikan kapitalist üretim biçiminin ürünleri evrensel değer oldu?

 3. Ekonomik ve kültürel emperyalizm küreselleşme ve post-modernizm içinde eritildiğinden beri mi? Yani, bunlar evrensel değeri değil, ekonomik ve kültürel sömürüyü heceler.

5. İyilik, kötülük, insan hakları, doğruluk, haklılık, özgürlük ve insanlık gibi kavramlar evrensel değerdir.

 1. Bak, demedim mi nazlı yarim ben sana! evrensel değerler var.

 2. Duygular, beklentiler, amaçlar, istekler, umutlar kavram olarak evrensel olabilir. Fakat düşünüldüklerinde ve ifade edildiklerinde, çıktığı yerin değerlerinin damgasını taşır.

SONUÇ:

Soruların hepsinde (a) seçeneğini seçtiyseniz, siz çağdaş evrensel değerlerin insanısınız. Kutlarım sizi. Lütfen aşağıdakilerden hangileri size uygunsa seçin:

 1. Kimliğini bilmeyen bilişsel-aptal

 2. Nerede durduğunun farkında olmayan çok-bilmiş-geri zekalı aydın falan

 3. Doğrusunu söylemek gerekirse, ben kim olduğumu ve durduğum yeri biliyorum. Kimseye söylemeyin ama, evrensel değerler benim ortaklık kurduğumun değerleri ve beni oldukça da zenginleştiriyor. Çatla! Çatladın mı? Bi'da Çatla!

 4. Evrensel değerler benim değerlerim, çünkü benim mülkiyetimden çıkıp gelmekte. Sen de buna sahip olabilirsin, yeter ki çalış ve benim ürettiğimi satın al. İsteseniz de özelleştireceğiz, istemeseniz de! Evrensel değer bu!

Soruların hepsine (a) dışında cevap verenlere bir çift sözüm var: Sizin derdiniz ne ya kardeşim? Hem baş belasısınız hem de kendi başınızın belasısınız. Kendi çıkarının nerede yattığını bilmeyen cahillik işte! Lütfen aşağıdakilerden sizce geçerli olanı seçin:

  1. Kimlik ve değer sorunu kendine bakarak kendini sevmeyenin sorunudur.

  2. Kendini kendinden olmayan ve daha kötüsü kendini sömürenle özdeştirerek kimliğini bulduğunu sananlar, kendilerinde gördükleri başkalarını ben sanarak evrensel değer yumurtasını yutar ve satarlar.

  3. Bundan sonraki eklemeleri sen yap….

 

TEST Bitti. Geçmiş olsun.