ÇOKTAN SEÇMELİ BİR SORU:reindeer3.gif (9123 bytes)

A. T. Kışlalı suikastinde

KATİLLER KİM OLABİLİR?

(Not: Dikkat birden fazla doğru olabileceği gibi hepsi de yanlış olabilir)

bullet

Post-modern soygunda 19. Yüzyılın hunhar sömürü koşularını Türkiye gibi yeni-sömürgelerde garanti altına alan bir azınlığın baskı, cinayet ve hırsızlık şirketi haline dönüştürdüğü devletin bir organı mı?

bullet

1990’larda yeni-sömürgeciliğe geçişin büyük ölçüde tamamlanması ve yeni-sömürge olmayla gelen yeni-koşulda yapılan talanda payları gittikçe azalan bazı sermaye ve güçler mi?

bullet

Avrupa Birliğine girmeyle geleceğinden korkulan uluslararası şirketlerin egemenliğindeki burjuva demokratik durumdan zarar göreceklerini düşünenler mi?

bullet

Avrupa Birliğine girmeyle Amerikan kökenli uluslararası şirketlerin ve ortaklarının paylarının azalacağından endişe edenler mi? (Amerikan şirketleri ve ortakları bir adaya sattıkları süpürgeyle elde ettikleri kar tehlikeye girince ada halkını katliam etmeye giden demokratik ve düzeni koruma tedbirleri de getirirer. Bir aydının ortadan kaldırılması çıkarları için görevsel ise teredüt edilmez.)

bullet

Avrupa Birliğine girmeyle bu yeni-sömürgede özellikle 1980’den beri artan bir şekilde sürdürülen emek ve çevre talanının şiddetinin kendi çıkarlarına zarar getirecek biçımde kayacağını düşünenler mi?

bullet

19. Yüyılın Avrupasında yapılan emek ve çevre soygunun 1990’ların yeni-sömürgelerinde burjuva demokratik koşulların yaratılmasıyla şiddet kaybedeceğinden endişe eden uluslararası şirketler ve onların ortakları olan sermaye ve devleti yöneten peşkeşçi pezevenkler mi? (Pezevenk lafı küfür olarak değil bir ilişki biçimini anlatmak için kullanıldı.)

bullet

Enflasyonun, işsizliğin, çevre talanının, baskının, yasadışılığın ve ekonomik soygunun at oynattığı ve kamu zenginliklerinin bazı şirketler ve kişilerce paylaşıldığı Türkiye’de belli gündemleri dışarıda tutmak isteyenler mi? (ki bunlar peryodik olarak aydınların katledilmesini hazırlamaktadırlar.)

bullet

Belli düşünce kalıplarıyla doldurulup cahilleştirilen, yoksullaştırılan ve kudurtulup saldırmaya ve cinayete hazır tutulan ve gerektiğinde kullanılan birileri mi? ( Ne modern burjuvazi ne onun yeni-sömürgelerdeki taslakları kan ve şiddetten hoşlanırlar. Hoşlanmadıkları gibi aynı zamanda şiddetle kınarlar. Günlük baskı ve katliam işlerini işçi\işsiz sınıfından kiraladıkları ücretli\maaşlı kölelere yaptırarak ellerini, elbiselerini ve vicdanlarını temiz tutarlar.)

bullet

Doğal kaynaklarımızı satıp tükettikten sonra artık “kulağımızın arkası kaldı” diyerek bizim kulağımızı uluslararası turizm sermayesinin kullanımına açan ve bunu kalkınma olarak sunanlar mı?

bullet

Türkiye’de “böl ve yönet” politikalarını sürdürenler mi?

bullet

Vakıf adı altında Türkiye’yi soyanlar mı?

bullet

Yabancı vakıf adı altında veya vakıflarla işbirliğinde Türkiye’yi karıştıranlar mı?

bullet

Diğer: (Açıklayın)