Kendi yaşam koşullarını sağlama olanakları elinden alınmış ve ücretli\maaşlı özgür-köle durumuna düşürülmüş insanın, tutsaklığa ve kendine ve insanın insana yaptığı hunharlığa öyküsü:

 GÖREV

Özgür değilim ben
                        ne de olmak istiyorum
Kendi talebimi sunuyorum insanlığa
Kabul etme arzusuyla
                       haksız istemlerini görevin

Gençler, görevinizi iyi yapın; derslerinize çalışın, iyi not alın, vatana millete hayırlı insan olun; sigarayı, kolayı, modayı falan sakın bırakmayın, sigarayı falan bırakın diyenler yeni-çevreci olan eski komunistlerdir; kendinizin kendinizi ve diğer insanları, devletin ve tütün endüstrilerinin sizi zehirleme özgürlüğüne karşı gelen kişiler vatan hainleridir.

İyi not alma: Eğitimde not politikası, endüstrideki ücret politikasına paraleldir: Sizi ücret politikalarına boyunsunmaya alıştırır ve böylece iyi vatandaş olursunuz. Kimin ve ne için iyi? Böyle soru sorulmaz!

Derslerinize çalışın: Eğitimde ders çalışma, endüstride sermayenin çıkarlarını gerçekleştirmede çalışma politikalarına paraleldir: “İyi ders çalışan iyi not alır” kurulu gerçeği “çok çalışan çok kazanır” ideolojik uydurusuyla eşleştirilerek, sermayenin soygunu meşrulaştırılır. İyi çalışmazsan ne olur? İyi not almazsın, hak edersin kötü not almayı; yani, tembelsen aç ve işsiz kalmayı hak edersin. Not ve ücret, köleyi boyun sundurmak için kullanılan güçlü şantaj ve baskı mekanizmasıdır.

En faydalı insan: Popülerin üretim ve tüketimine en kudurmuşça katılan kişidir.

Sınavlarda hepinize başarılar dileğiyle.

Eğer dilekler kabul olsaydı, dünya şimdi binlerce kez batmıştı!