Medya İçerİğİ Medyada Temsİl

Media Content media Representation

  PE02086A.gif (1977 bytes)   Eski kocakarılara taş çıkartacak kadar "şeytanlıkla" yapılan ve halka sunulan medya haberleri, geleneksel dedikodu kumkumasını örgütleyen ve ulusal ve uluslararası trilyon dolarlık bir ticaret biçimine dönüştüren sermayenin en değerli malıdır: Hem ideolojik ve kültürel egemenlikte hem de sermayenin mal ve hizmet satışını yaygınlaştırarak zenginleşmesinde önemli bir rol oynar.

 

Medya içeriği ve profesyonel pratikler: Medya etiğinin doğası üzerine

Medya içeriğini belirleyen yapı ve ideolojik gerekçeler

Medya içeriği: herkes başarılı olabilir: Gump filmi

Medyada içeriğin ideolojik biçimlendirilmesi

Medyada temsil: Haber olmayan haberler

Medyada temsil: Sağlık ve tıp

Medyada temsil: Dinler arası düşmanlığı kışkırtma

Medyada temsil: Savaş çığırtkanlığı ve savaşı çarpıtma

Medya: Örgütlenme, profesyonel pratikler ve temsil

Medyada temsil: Super kahramanlar kim, ne için ve kimin için varlar

Medyanın halkı temsil ettiği yalanı: Dördüncü güç kimin için? 

Gözetim toplumu ve olayların medyada temsili 

Gazetecilik ve bilim iletişimi

Medyada temsilin anlamı: Bilgiçlik taslayan cehaletin üretimi

Medyanın bilgi toplumu yaratışı: Cehaletin yeniden üretimi  

Medyada ırkçılığı, düşmanlığı, saldırganlığı ve devletin gizli terörünü destekleme: Kurtlar vadisi

Medya ve basın özgürlüğü: Ne ve kimin için?

Televizyon Reklamlarında Gündelik Hayatın Temsili: Seks ve Çikolata

  New York Hotel Endüstri strike and strike news on NBC, CBS and ABC

On the Web, Where Does News End and Ads Begin? (Note: there are extra sources in the web site) (if link is broken, press here)

Shaping Media Content: Professional Personnel and Organizational Structure (Note: you should use your library connection if you want to download it) (if link is broken, press here for academic use)

Global Hopes in News Transmission by Royner Norén
Haber ve haber analizi kaynakları/font>