Audience Theory and research
İzleyici Kuram ve araştırmaları


WB01116_.GIF (488 bytes)  İzleyici, onun için hazırlanan "iz" üzerinden giderek "izler". İzleyicinin özgürlüğü niteliksel yoksunluktaki niceliksel çokluk içinde "aktif" seçimler yapmak ötesine gidemez. İzleyici hem iletişim üretimine karar verme süreçleri dışında bırakılmış, hem de kendi kendine karar verme yeteneklerinden, reklam, moda ve tüketim endüstrilerinin bilinç yönetimiyle "bilinçlendirilerek" yoksun duruma getirilmiştir.  Günümüzün "özgür tüketim kölesi" olan modern insan, kendi sömürüsüne  zevkle katılır ve köleliği korur. Onun en büyük özgürlüğü köleliğidir.

 
Dünya Film Pazarı: Egemen Yapı, İlişki, Fiyat Politikası ve Profesyonel İdeoloji. 

  İzleyiciyle ilgili makalelerim için, lütfen ana sayfadaki makalelerim seçeneklerine gidiniz.

Active audience theory: pointless populism. By William R. Seaman

Book summary: David Morley’s Study of the Nationwide Audience

Citizens or Consumers: U.S. Reactions to the European Community's
     Directive on Television. By D. Brown.

Rethinking Audiences for Cultural Industries: Implications for
     Canadian Research.  L. Jeffrey .


İzleyici internet kaynakları