Özgeçmiş    
   
    İrfan Erdoğan, Prof. Dr.
 
       
 

ÖĞRENİMİ

 

· Ph.D., University of Pittsburgh, 1978, İletişim.

· M.A., Purdue University, 1973, İletişim.

· Lisans, Ankara Üniversitesi, SBF BYYO, 1969, Radyo-Tv.

 
 

TEZLERİ

· Media uses and gratifications of foreign graduate students at the University of Pittsburgh: Some correlates. University of Pittsburgh, USA, 1978.

· A critical analysis of the political broadcasting of Turkish Radio-Television. Purdue University, USA, 1973.

  

 
 

AKADEMİK STATÜ VE
ÖĞRETİM
DENEYİMİ

 

· Prof. Dr., Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi, 2012 –

· Prof. Dr., Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2006 – 2012 Agustos

· Prof. Dr., Ankara  Üniversitesi İletişim  Fakültesi, 2004- 2006

· Doç. Dr., Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi, 1998 - 2004

· Yard. Doç.Dr., Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi, 1997-1998.

· Ders verdiği diğer okullar: CUNY Queens College, Hunter College, ODTU, Hacettepe  Ünivesitesi, Baskent Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Atılım universitesi.

 

 
 

SEÇİLMİŞ
YAYINLARI:
KİTAP

· Medya Sosyolojisi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2013

· Pozitivist Metodoloji ve Ötesi. Ankara: Erk, 2012

· Popüler Kültür ve İletişim. (K. Alemdar ile) Ankara:Erk, 2005/2012.

· İletişimi Anlamak. Ankara: Erk, 2002/2005/2008/2011.

· Öteki Kuram. (K. Alemdar ile) Ankara: Erk, 2002/2005/2008/2010.

· Teori ve Pratikte Halkla İlişkiler. Ankara: Erk, 2006/2008

· Ampirik Araştırmada sorunlar: TRT ve RTÜK Kamuoyu araştırmaları üzerine bir inceleme. Ankara: G.Ü.İ.F., 2007

· Türkiye'de Gazetecilik ve Bilim İletişimi Ankara: G.Ü.İ.F., 2007

· Sinema ve Müzik. (P. Solmaz ile). Ankara: Erk 2005.

· Kapitalizm, Kalkınma, Postmodernizm İletişim. Ankara:Erk, 1999.

· Araştırma Dizaynı ve İstatistik Yöntemleri. Ankara: Emel, 1998.

· Çevre Sorunu: Nedenler ve Çözümler. (N. Ejder ile). Ankara: Doruk, 1997. 

· Kölenin Zincirine Vuruluşu. Ankara: Doruk, 1997

· Uluslararası İletişim. İstanbul: Kaynak, 1995.

· Popüler Kültür ve İletişim. (K. Alemdar ile) Ankara: Ümit, 1994.

· İletişim ve Toplum. (K. Alemdar ile). Ankara: Bilgi, 1990.

 
 

BASILMAYA HAZIRLANAN KiTAPLARI

· İmaj İmparatorluğu: Televizyon programlarında işlenen bilişler (araştırma; son draft)

· Theoretical and Methodological Orientations in Current Communication Research    (araştırma; first draft bitti)

 

 
 

KİTAPLARDA
BÖLÜMLER

· Türkiye’de İletişim Araştırmaları, İçinde: E. Yüksel (2013) (der.) İletişim Kuramları, Eskişehir: A.Ü.Yayınları)

Medya’ya Marks’ın Bakışıyla Bakmak, İçinde: B. Çoban (2012) (der.) Medyaya Soldan bakmak. Everest Yayınları.

· A Critical Evaluation of Ecotourism (2010) İçinde: Ecotourism in Forest Ecosystems...Ankara: Todeg

· Türkiye’de İletişim Araştırmaları ( baskıya hazırlanıyor, 2012)

· Dördüncü Gücün ilettiği: Amerikan Örneği. İçinde: K. Alemdar (1999) (der.) Medya Gücü ve Demokratik Kurumlar. Ankara: TUSES. s. 33-43.

· Popüler Kültür: Kültür Alanında Egemenlik ve Mücadele. İçinde, N. Güngör (1999)(der.)Popüler Kültür ve İktidar, Ankara: Vadi. s. 18-53.

· Popüler Kültür ve Türkiye. İçinde: M. Zincirkıran (2006) (ed.) Dünden Bugüne Türkiye’de Toplumsal Yapı. Istanbul: Nova. s. 541-560. 

 
 

SEÇİLMİŞ
YAYINLARI:
MAKALE

· Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri: Sorunlar ve Çözümler. A. Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, 13 (1): 1-20, 2013

· A Critical Analysis of the Established Explanations about the Nature of Ecotourism. (N. Erdoğan ile) Journal of Business Research, 4 (4):, 2012

· Missing Marx: The Place of Marx in Current Communication Research and the Place of Communication in Marx’s Work tripleC 10(2): 349-391, 2012.

· Smoking at School: Views of Turkish University Students, (N. Erdogan ile) International Journal of  Environmental Research and Public Health, 6: 36-50, 2009.

· Futbol ve futbolu inceleme üzerine, İletişim Araştırma ve Kuramları Dergisi, 26: 1-59. 2008.

· Temel Bilgiler: Eleştirel yaklaşımlarda iletişim anlayışı, İletişim Araştırma ve Kuramları, 25: 153-198, 2007.

· Medya ve etik: eleştirel bir giriş, İletişim Araştırma ve Kuramları, 23: 1-28, 2006.

· Kimlik sorunu: Kendini sevmeyenin kimliğindeki kendi olmayan kendi. Toplum Dergisi, 2006.

· Kurtlar Vadisi Irak: Eski-göçebe Kabil’in yeni-emperyalist Habil’den öç alışı, İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 22: 71-136, 2006.

· Ampirik araştırmalarda yöntembilimsel  sorunlar: TRT Araştırmaları Örrneği  (E. İşler ile) Selçuk Üniversitesi İletişim Dergisi, 20(3), 2005.

· Ekoturizmle iletilenlerin doğası üzerine. (N. Erdoğan ile) Gazi Üniversitesi İletişim Dergisi, 20 (1): 55-82, 2005.

· Kitle İletişiminde Pozitivist Ampirik Geleneğin Kuruluşu: Lazarsfeld ve Yönetimsel  Araştırmalar. (E.  İşler ve N.  Durmuş ile). Gazi Üniversitesi İletişim Dergisi, 20(2): 1-48, 2005.

· Araştırmalarda veri Toplamaya ve Bulgulara Etki Eden Kirletilmiş Bilinç Üzerine Bir İnceleme. (N. Erdoğan ile) Selçuk İletişim Dergisi, 3(4): 5-17, 2005.

· Popüler Kültürün Ne Olduğu Üzerine. Eğitim Dergisi, Özel  Sayı: Popüler Kültür ve Gençlik, 5 (57): 7-19, 2004.

· Tekelleşme, Medya ve Medya Pratikleri. Toplum ve Hekim, 17(6): 417-424, 2002.

· Televizyon: Dünyaya Açılan Pencere? (K. Alemdar ile) A. Ü. İletişim Fakültesi Yıllığı: 1999. Ankara, 2001.

· Kitle iletişim örneğinde Marksist siyasal ekonomi üzerine bir tartışma. Praxis, 4:276-313. Güz 2001

· Methodology Issues: Problems in Published Empirical Research in Turkey. Kültür ve İletişim, 4 (2): 185-207, 2001.

· Popüler kültürde Gasp ve Popülerin Gayri meşruluğu. Doğu Batı, 2001, (15) 2, s. 65-106.

· Sosyal Bilimlerde Pozitivist-Ampirik Akademik Araştırmaların Tasarım ve Yöntem Sorunları. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 12: 17-34, 2001.

· Müziğin ve toplumsalın üretimi: Müziğin siyasal ekonomisi, kültürü ve ideolojisi.Ve Müzik, 6: 8-17, 2000.

· Avrupa Birliğine Üyelik ve Eğitimde ulusal Karakterin Yitirilişi. Öğretmen Dünyası, 21(242): 6-11, 2000.

· Amerikan Eğitim Sistemi. Öğretmen Dünyası, 20 ( 234): 15-20, 1999.

· Eski Çağlar ve İlk İmparatorluklardaki Egemen İletişim Biçimleri Üzerine Bir Değerlendirme. Kültür ve İletişim, 2(2): 15-47, 1999.

· Televizyon: Dünyaya Açılan Pencere?. (K. Alemdar ile) A. Ü. İletişim Fakültesi Yıllığı, 1999.

· Gerbner`in Ekme Tezi ve Anlattığı Öyküler Üzerine Bir Değerlendirme. Kültür ve İletişim, 1(2): 149-180, 1998.

· Cumhuriyet Döneminde Türkiye`de Sosyal Bilimler: İletişim. Ankara: TÜBA, s. 1-10. (K. Alemdar`la). 1998.

· Television Uses of The Children in a Turkish Town. Journal of Broadcasting, 29 (2), 1985. 

 

 
 

MAKALELERİ
basılacak

· On Media Ratings: Revisiting the Normalized Practice

 
 

MAKALELERİ
Üzerinde Çalışılan

· Günümüzde iletişim alanındaki akademik makalelerin kullandıkları yöntemleri ve ele aldıkları konuları irdeleyen ampirik bir çalışma (data toplandı)

 
 

MAKALELERİ
Planlanan

· İletişim Alanındaki Öğretim Üylelerinin Profesör Olduktan Sonra Yaptıkları Akademik Çalışmalar ve Bu Çalışmaların Bilimsel Karakteri (Yeni Akademisyenleri ve akademisyen olmak isteyenleri motive etmek için) Ampirik Bir İnceleme.

· Türkiye’de İletişim Araştırmaları Tarihi: Ampirik ve nitel bir inceleme (yapılan çalışmalar, metodolojik yönelim ve yeterlilikleri, ve akademik ve toplumsal anlamları).

 

 
 

SEÇİLMİŞ
YAYINLARI:
 BİLDİRİ

· An Investigation of the Environmental Effects of South Antalya Municipal Solid Waste Landfill Sites and Integrated Waste Management Alternatives. The Kriton Curi İnternational Symposium on Environmental Management in the Mediterranean Region,  Antalya, Haziran 17-20, 1998 (N. Ejder`le ortak bildiri), s. 493- 506.

· Bilimsel Araştırmada Tanımlamayla Gelen Öznel Çerçeve ve Bilimin Egemen İletişimi. Birinci Ulusal İletişim Sempozyum Bildirileri, , Medya ve Kültür, s. 43-73, 2000.

· Kültür, İdeoloji ve Osmanlı Basını. Osmanlı Basın Yaşam Sempozyumu. 06/07/1999, Ankara: A. G. Ü. İ. F. Yayını, s. 69-81

 
 

VERDİĞİ
DERSLER

· Genel iletişim dersleri (lisans ve lisans üstü)

· Araştırma tasarımı ve yöntemleriyle ilgili dersler (lisans, lisansüstü)

· Piyasa ve Kamuoyu Araştırmaları dersleri (lisans)

· Siyasal Ekonomi Yöntem dersleri (Lisansüstü)

· Kuram ve kuram inşası dersleri (Lisans ve lisans üstü)

· İstatistik ve Yöntembilim dersleri (lisans ve lisansüstü)

· Modernleşme ve İletişim (lisansüstü)

 

 
 

DİĞER

ETKİNLİKLERİ

· 2008 İFAP UNESCO MEETİNG, Paris Nisan 2008 (Temsilci)

· 2005 World Summit on the Information Society (Katılımcı)

· 2003 UNESCO Uluslararası Sempozyum (düzenleyici, katılımcı)

· 2003 UNESCO Uluslararası Sempozyum (düzenleyici, katılımcı)

· 2002 Sağlık Şurası (katılımcı)

· 2000 Hukuk Kurultayı (katılımcı)

· Çeşitli üniversiteler, kamu kurumları ve derneklerde konuşmacı

· Çevre koruma ve sağlıkla ilgili faaliyetler

· Seminer çalışmaları

· Editör, İletişim Kuram ve Araştırmaları Dergisi (2007-2008)

 

 
 

AKADEMİK
İLGİ
ALANLARI

· Araştırma tasarımı, uygulama ve analiz

· Bilimsel araştırma ve sorunları  

· İletişimin ekonomik, siyasal, örgütsel ve kültürel doğası

· Çevre sorunları 

 
 

İDARİ
GÖREVLERİ

· HİT Bölüm Başkanlığı (2007-2008)

· Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği (2003 - 2004)

· Fakülte Kurulu Üyeliği (2003 - 2004)

· Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, Araştırma Yöntemleri Ana Bilim Dalı Başkanı (2002- 2004)

 

 
 

SEÇİLMİŞ
DİĞER MAKALELERİ

· Küresel Pazarın Küresel İdeolojisi: Postmodernizm. Bilim ve Ütopya, 217:7-16, Temmuz 2012.

· Post” Ekiyle Gelen Kılıfların Örgüsü: Küresel Pazarın Eleştirel Savunusu Üzerine. Bilim ve Ütopya, 2011.

· Steve Jobs: Sermayenin Diktatörlüğünün Gözde yatırımcısı. Bilim ve Ütopya, 2011.

· Aydınlar: karanlıkları ve Aydınlattıkları. Bilim ve Ütopya, 184: 20-27, 2009.

· Kapitalizmin Bilimi: Yönetimsel Bilgi ve İşlevsel Cehaletin Yeniden-Üretimi. Bilim ve Ütopya, 180:18-21, haziran 2009.

· Materyal ve Düşünsel Hayatın Üretimi ve Yabancılaşma. BilBilim ve Utopya, 182: 9-16, Ağustos 2009.

· Televizyon Reklamlarında Gündelik Hayatın Temsili: Seks ve Çikolata. Bilim ve Ütopya, 2009.

· Tv’de Popüler Yarışma: Modern Gladyatörlerin Kansız Ölümü. Bilim ve Utopya, 89: 16-19, Nisan 2004,

· Kitle iletişim örneğinde Marksist siyasal ekonomi üzerine bir tartışma. Praxis, 4: 276-313, Güz 2001.

· Teknolojini getirdiği özgürlük üzerine. Bilim ve Utopya, 83: 10-12, Mayıs 2001.

· Teknolojini getirdiği özgürlük üzerine: Cep telefonuya dolan ve boşalan cepler ve bilinçler. Bilim ve Ütopya 2001

· Popüler kültürde Gasp ve Popülerin Gayri meşruluğu. Doğu Batı, (15) 2: 65-106, 2001.

· Televizyonda Dışa Bağımlılık ve Alternatif Olasılıkları. Bilim ve Utopya, 8-14, Kasım 2000.

· Türkiye'deki medya üzerine (adı Türk olmayan medyaya Türk medyası denir mi). Sinemasal 2000.

· Benim okuduğum bilim ve ütopya: kapitalist gerçekler, düşler ve “bilim ve ütopya” farkı. Bilim ve Ütopya, 1998.

· Talebin Üretimi Saptaması. Bilim ve Ütopya, March 1996.

· Egemen gündem, din ve mücadeleci basın. Bilim ve Ütopya, 1996

· Kapitalist Medya Profesyonelliği ve Haber Olmayan Haberler. Bilim ve Ütopya, 1996.

· 1990larda bilinç yönetimi: İdeolojilerin ve soğuk savaşın sonu, karşılıklı bağımlılık, globalizm, özelleştirme, sürdürülebilir kalkınma, post-endüstriyalist, post-sömürgeci, post-emperyalist dönem? Teori, 1996.

· Emperyalizmde Çevre Talanı: Orman ekosistemi örneği. Bilim ve Ütopya, Şubat 1996

· Forrest Gump Filmi, ideolojik propaganda ve Amerikan gerçeği. Bilim ve Ütopya, 1995

· Süpermen kim ve yaptığı ne? Emperyalist Güç, güçsüzlük ve ideoloji. Bilim ve Ütopya 1995

· Uluslararası iletişim düzeni. Bilim ve utopya 1995.

· Uluslararası Bilgisayar Şebekesi İnternet ve İletişimin Kontrolu. Bilim ve Ütopya. 13,1995

· Egemenlik ve dilde anlam: Adam nasıl oldu da İnsanlığını yitirip erkek ve İşveren oldu?  Bilim ve Ütopya, Kasım 1995

· Erciyes: Cevre sorunu ve iletişim. Bilim ve Ütopya, 1995.

· Uluslararasi örgütlü talan örneği: Dünya Bankası, kalkınma ve İnsan ve çevre peyzajı. Bilim ve ütopya, 1995.

· Gump. Gulp, Swallowed!!, PNEWS, June 13, 1995.