İletişim Tarihi 
Communications History

Kimin iletişimini, kim yazıyor, kimin için ve ne amaçla?

PE03257A.gif (4096 bytes) Tarihi galipler yazar ve yazdırır.
Kaybedenler ve üzerinde egemenlik kurulanların tarihleri de galipler açısından yazılır.
Günümüzün ücretli ve maaşlı köleleri, yaşam koşulları kadar, kendi tarihlerini yazma olanaklarından da mahrum edilmişlerdir: Tarih onlara rağmen, "onlar için" denerek, onlarla üretilerek, onlarsız yazılır.

İlk Çağlardaki Egemen İletişim Biçimleri Üzerine Bir Değerlendirme

Globalleşme ve tarihin sonu

        Oral ve Written History: Sources

İletişim ve kitle iletişim tarihi için İletişimi Anlamak, Öteki Kuram, Sinema ve Müzik kitaplarımda ve "makaleler" bölümünde geniş bilgiler bulabilirsiniz.  

 

Araştırılması gereken bir başka varsayım:

Egemen tarihin bilinç şekillendirme sunumunda, örneğin, Kristof Kolomb gibi köle tüccarları, hırsız ve katiller  "Amerika'nın kaşifi" gibi değerli nitelikler verilerek sunulur; vatanı satanlar --ticaret kötü değildir, adam kendi mülkiyetindeki malı satıyor; mülksüzler de vatan diye sahip olmadıklarına sahiplik taslıyarak birbirini yiyor!-- (örneğin uluslararası firmalara peşkeş çekenler) kahraman yapılır; vatanda yaşayan insanlar için hak, hukuk, eşitlik, insanlık ve insanca yaşama hakkı isteyenler "vatan haini veya bölücü" ilan edilir. Günümüz ülkelerinde okutulan tarih kitapları çoğunlukla egemen canilikleri, hunharlıkları, baskıları, katliamları ve soygunları meşrulaştıran uydurulardır.