Bilgisayarla aracılanan biliş ve davranış yönetimi:

İnternet, Yeni medya, Sosyal medya v.s.

PE03257A.gif (3775 bytes)

 

     

     - İnternet ile dünya evinizde... elinizin altında... Tuşlayın tüm evren size gelsin.

    - Afidersiniz ama, televizyon için de evinizden "dünyaya açılan pencere" demişlerdi biz bir süre yutmuştuk. 

    - Bak, televizyon enformasyon toplumunu getirdi. İnternet bilgi toplumu ve katılımcı demokrasi getirdi...

   -  Bilgi sanal dünyada "hadi gel, hadi al, hadi tuşla, hadi bağlan" diye bekliyor, millet de bağlanıyor ve bilgileniyor, o bilgiyi yiyor, içiyor, giyiyor, soğukta falan barınak olarak kullanıyor. Sen alay  mı ediyorsun be, faydalı bilgi ya gizlidir ve kimseye verilmez; gizlenmeye gerek görülmezse, parayı ödeyenin satın alması veya kullanması için pazarda dolaşıma sokulur.

   - Bak artık sosyal medya var. Devrimler yapıyor.

   - Ha ittir! radyo, televizyon ve gazete asosyal medya mı? Sosyal olmayan hiç bir medya yoktur; olamaz. Her medya sosyaldir, ekonomiyle, siyasetle, kültürle, baskıyla, sömürüyle, egemenlikle, mücadeleyle, biliş ve davranış yönetimiyle ilişkilidir. İnternet çağımızın uyutma,avutma, soyguncu ve baskıcı bir dünya sistemi ve onun yerel biçimleri için, mal ve hizmetlerin yaygın bir şekilde dolaşıma sokulması, pazarlanması ve satılması için en etken araç haline gelmektedir. Yani endüstriyel yapıların biliş ve davranış kontrolü ve de mal ve hizmet satış araçlarından en gözde olma yolunda ilerleyendir.    

        

 

İnternet ve iletişimin kontrolü

İnternet ve kitle iletişiminin sonu  

Teknolojini getirdiği özgürlük üzerine

  Bilgi toplumu ve yeni medya üzerine  

  İnternet gerçeği: Sahte demokrasinin yeni şovalyesi 

  İnternet: Örgülenme, Kontrol, Yönetim ve Yeni egemenlik

  İnternet kullanıcıları ve kullanımın doğası  

 Medyadaki profesyonel pratiklerin ve ideolojilerin internete transferi

 Örgütlenme, profesyonel pratikler ve temsil

 

 Diğer ilgili okumalar için, giriş sayfasındaki "makaleler" ve "kitaplarım" bölümlerine bakınız. 

 

  İnternet ve demokrasi internet and democracy  

Why the internet won’t sink the media giants

  On the Web, Where Does News End and Ads Begin?  

  Warfare across the Web