INTERPERSONAL COMMUNICATION

KİŞİLER ARASI İLETİŞİM


"It takes two to do the tango". Ha, ha, haa: O eskidendi!
Kişilerarası iletişim "mesaj alışverişi" değildir. Kişilerarası iletişim sorunları "yanlış anlama sorunları" değildir. Kişilerarası iletişim sorunlarının çözümü de "doğru algılama veya mesaj çözümleme" sorunu da değildir: Kişilerarası iletişim örgütlü yaşamın günlük akışında egemenlik ve mücadeleyle kurulmuş dinamik tarihsel ilişkiler ağını içerir. Kişilerarası iletişimde maddi çıkarlar, güç kompozisyonu ve çeşitli irrasyonel duygular, seviler, nefretler, seksuel  arzular, beklentiler, bağımlılıklar ve alışkanlıklar ilişkide egemen rol oynarlar.

  Kişiler arası iletişim: Kendimizi ve başkalarını anlama ve anlandırma

  Aşk, sevmek, evlilik ilişkileri: Köleliğin işleyişi ve ideolojisi

  On Women Question. By I. Erdogan, PNEWS, 1995

Women liberation and the class struggle