Örgüt İletişimi

Egemen çıkarlara görevsel uyduruların ötesinde insanı ve insan gerçeğini yaşadığı tarihsel örgütlü yer ve zaman içinde anlamak için aşağıdaki yazıları okumanızı tavsiye ederim

Firma çıkarları için bizi "işletmeyen" iletişim

Örgüt, Örgüt Yönetimi ve iletişimi: Eleştirel Bir Yaklaşım

  Örgütü anlama ve anlamlandırma

  Örgütsel yapı: İç yapı

  Örgütsel yapı: Altyapı

  Örgüt ve amaçları üzerine

 Organizational communication Links kaynaklar 

Organizational communication  özellikle örgüt içi ve örgütler arası iletişim süreçleri ve örgütsel verimlilik üzerine eğilir. Amerikan administrative research yöneliminin en "verimli" girişimlerinden biridir. Hem bu alanda çalışana hem de "işverene" oldukça faydalıdır. Akademik alan olarak anlaşılması ve geliştirilmesi gerekir. SBF'nin belli bir bölümünün ilgi alanına girme gibi görünebilir, fakat daha kapsamlı ve daha çok "iletişimle yönetim" (günlük deyimle iknayla, kandırmayla, gerçek veya sahte umutlarla, Ben'in kendini BİZ sanmasını geliştirecek mekanizmaların kullanılmasıyla olan yönetim) temellidir. Modern Örgütsel iletişim yaklaşımının, Tylorizm'den katılımcı yönetime ve "duyarlılığa" yönelme süreçleri için öne sürdüklerinin anlamı da bu temel üzerinde işgörür.