Communications and Ideological control
İletişim ve ideolojik kontrol

Medya ve profesyonel ideoloji

 

  images/BS00865A.gif (2933 bytes)
-   Post-modern dünyada İdeolojiler öldü
-  
Peki yerine ne geldi?
-   İlle ki bir şey mi gelmesi gerekir?
-  
Yoo.
-   İdeolojiler post-modern yaşamda anlamını yitirerek öldü.
-  
Post-modern çoğulcu kaypaklığın ideolojisi, global şirketlerin çıkarlar ağının
    bilinçlerdeki laiklikle karışık hacı yağıdır: Sürene ve sevene çok iyi kokar.
    Bende miğde bulantısı yapar.

-   Ne güzel, post-moderncelik değil mi?
-  
Değil. 
 


  

Medya örgütlenmesi ve ideolojisi

Medyanın ekonomik örgütlenmesi

Anlamda ideolojik mücadele: Alt-yapı ve üst yapı

  Halka İstediğini Verme, Rating, Temsil,  Otodenetim ve RTÜK, 2007

  Appropriation of meaning and misrepresentation.  

  Aydın metafizikleri üzerine bir tartışma: Aydın, sınıf, ideoloji, devrim ve üretim ilişkileri bağı

  Cüceliği Görmeyen Gözler ve Gözlerdeki İt Dirseği: Post-modern
        egemenliğin Hitlerle Söyleşiyle İletişimi ve Eleştirisi

 Talebin üretimi saptaması: biz ne sömürücü ne de emperyalistiz!

  Mekaniksel Materyalizm ve Marks: Devlet ve din anlayışı

Türkiye'deki medya üzerine

Dil üzerinde mücadele: Adamın adam oluşu

Gump filmi ve ideoloji

Halk kültürü ve egemenliğin getirdikleri üzerine

 

 

   Diğer Kaynaklar

 

Media Control: Spectacular Achievements of Propaganda. Chomsky.

Necessary illusions. N. Chomsky (on media, ideology, control,
     propaganda,  third world, democracy, government)

  iletişimde kapı tutucu ve nesnellik

TV ideology: A comprehensive abstracts and sources

Media ideology, technology, culture etc abstracts

Cultural Criticism and the Politics of Selling Out M. Bérubé