/p>

Uluslararası İletişim

(ayrıca bakınız: Küreselleşme, Post-modernism, emperyalizm, kültür vs.)

 

  Kapitalizm, modernlesme, postmodernizm ve iletisim üzerine

  Uluslararası iletişim düzeni

  Uluslararası karşılıklı bağımlılık: Postmodernizmde emperyalizmin sonu?

   Medyada Örgütsel  Yapılar ve anlamı 

   Ulusal ve Uluslararası örgütsel yapılar

Globalleşme ve tarihin sonu: Bell ve Huntington'dan Fuku-yo-ma'ya

Uluslararası iletişim düzenin egemen karakteri (teknoloji transfer ideoloji)

Hava ve uzayın kullanımı ve psikolojik savaş

Global köyden global kente: Emperyalizmin yapay dünyası

Uluslararası Medya İlişkileri

Uluslararası Medya İlişkileri: Ürün üretimi ve dağıtımı

Uluslararası Medya İlişkileri: Profesyonel pratikler ve profesyonel ideoloji transferi

Uluslararası Medya İlişkileri: Devletlerin rolü

Uluslararası Medya İlişkileri: Medya emperyalizmi?

Uluslararası Medya İlişkileri: Kültür emperyalizmi?

Uluslararası Medya İlişkileri ve insan: Şimdi ve gelecek


   Ulusal modernleşmeden globalleşmeye: Yeni sömürgeciliğin yeni adı

   Modernlikten Endüstri Ötesi Topluma Geçiş ve İdeolojilerin Ölümü

   2000’lerin devleti: Post-modern sömürünün yerel bekçisi?

   Toplum, değişim ve bilimin egemen iletişimi

   Global sosyal evrim ve iletişim

   Kamuoyu ve iletişim: Uygarlığın kurtuluşu?

    Anlamda ideolojik mücadele: İletişim, araç, kitle, ülke, vatan, millet,
devlet, teknoloji, sınıf, fikirler, ideoloji, teknoloji, kapitalist, sermaye, iş,
emek, altyapı, deregulasyon, golballeşme

 

Other sources

    Not Yet the Post-Imperialist Era. By H. I. Schiller

   Media and the Global Village : Myth or Reality ?

    Globalization: Myth vs. Reality. by Ramesh Diwan

   The Catastrophe of Postmodernism by John Zerzan

   In Memoriam to Post-Modernism: Smells Like Avant-PopDiğer kaynaklar için:

Kitaplar

Makaleler

uluslararası iletişim,
siyasal ekonomi,
post-modernism
menülerine bakın