İnsan, Kültür ve Tüketİm
 
Kültürel
incelemelerin
ruhaniliği
Kültür
Emperyalizmi?
Nerede?
Bitti
Kültürel dokunuşla
gebeliğin sonuçları:
Çocuk
kimin?
Postmodern durum
Postmodern
ötekilik
Kültürel farklılıklar
 
GS yendi,
kudurun
!
Kölenin

geberik avuntusu!

Tüketiyorum o halde varım.
Sen var mısın? Geride kalma!

 Kültür yenir mi?

Çarpık duyarlılık:
Tüketim pilici ve
tüketim bilinci
Ne denli
çağdaş
evrensel
değerlere
 sahipsiniz?
 
Okul da ne ki?

Kültür ve kültüre katılım, özellikle kültürün ticarileştiği ortamlarda siyasallaşmış mücadele alanıdır.
Kültürel pratiklerin bazıları iğrenç ve gaddarca iletişim ve ilişkileri besler.
Bütün bunları yapan ve yaptıran  da insandır; trafik canavarı falan değil
.