Halkla İlişkiler  Public Relations


 

Sevgililer gününde profesyonel bir halkla ilişkiler:
           Sevgilime .........aldım.   Sen ne aldın?
 

Aynı gün profesyonel olmayan bir halkla ilişkiler:
                Sevgilime bir resim yaptım.   Sen?

İkisi arasındaki fark ne?
       İnsanın kendini, diğerini ve toplumunu nasıl ürettiği farkı değil mi?
 

  Okumak için tıklayın  

Son otuz yıldır halkla ilişkilerin ne olduğunu bilmeyerek kitap yazan ve ders veren biri(leri), birden bire birkaç yıl önce Osmanlılarda halkla ilişkiler olduğundan bahsediyor ve bunu da kendisinden başka daha önce kimsenin keşfetmediğini, yazmadığını söylüyor. Utanmaz(lar), 30 yıl işe yarar bir şey okumuyor(lar), sonra benim kitabıma trene bakar gibi bakıyor(lar) ve kitapta halkla ilişkileri eski çağlardan beri başlayarak anlattığımı görüyor(lar). Sonra Osmanlılarda falan halkla ilişkiler olduğunu belirten yazılar yazıyor(lar), ama benim adım bile yok yapıtlarında, iyi ki yok; çünkü adam(lar) benden okumuş(lar), ama "kafaları basmadığı, beyinleri çalışmadığı için, benim yazdıklarımı anlamayıp, sanki kendileri bulmuş gibi Osmanlılarda falan halkla ilişkilerden bahsediyorlar. Osmanlılarda, "halkla ilişkiler" dediğimiz halkla ilişkiler asla olamaz; çünkü "halkla ilişkiler"  denildiğinde, bir kurumun veya şirketin süregelen ilişkileri üzerine inşa edilmiş örgütlenmiş bir yapı yoluyla gerçekleştirilen profesyonel girişimden/faaliyetten bahsediyoruz; halkla ilişkiler dediğimizde kapitalist üretim tarzı ve ilişkileri içinde gelişmiş, "halk ve/veya kamu (teba veya köleler değil)" denen bir yapının var olduğu koşuldaki  " bir örgütlü faaliyetten" bahsediyoruz. Dolayısıyla, Osmanlılarda, "halkla ilişkiler" dediğimiz halkla ilişkiler olamaz. 

Utanmaz(lar), 30 yıldan fazladır halkla ilişkiler hakkında yazıyor ve ders veriyor(lar), ama Atatürk'ün yaptığı yoğun halkla ilişkiler hakkında en küçük doğru bilgileri olmadığı için, bir kelime bile yazmıyor(lar).  Daha kötüsü, bir kısmı da, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşuyla kıpırdanan ve Atatürk ile kamu/halk çıkarına göre yapılanmış halkla ilişkiler örnekleriyle dolu bir tarihi görmezlikten geliyorlar ve 1930larda bir Amerikan başkanının radyoyu kullanarak yaptığı "chat" işini her kitapta mükemmel örnek olarak veriyorlar.

Utanmaz bazıları da, hayatında asla bulup okuyamayacağı, benim kaynaklarımı kaynak olarak kullanıyor ve benim yazdıklarımı cümleleri değiştirerek yazıyor, ama referansta bunları benden aldığını yazmıyor; yazdıklarının doğru olan çoğunu benden "aşırıyor" ama kaynakçada çalıntı yaptığı kitabımın veya kitaplarımın veya yazılarımın adı bile yok. Aman olmasın, çünkü kavramlar uyduruyorlar ve kavramları bile yanlış kullanıyorlar. 

Bu utanmaz(lar) iletişimin veya halkla ilişkilerin "duayeni" olarak kendilerinin cahilleştirdiği cahilce-bilmişlik taslayan bazı öğrencileri tarafından övülüyorlar.

Bilmiş cahillerin kurduğu çıkar ilişkisi ağının üniversiteleri sarması ne korkunç bir durum!   

Ben halkla ilişkilerin tanımlarına ve doğasına baktığımda, halkla ilişkiler denen örgütlü çıkar yapısını meşrulaştıran ve yaygınlaştıran kurnaz bir biliş yönetiminin egemenliğini gördüm. Gerçeğin bu tanımlar ve açıklamalarla saptırılması karşısında, doğruyu yakalamak için baktığımda, "halkla ilişkiler" denen halkla ilişkilerin kapitalist üretim tarzı ve ilişkileriyle gelen ve var olan günlük ilişkiler üzerine inşa edilen, çoğu kez tek bir uygulamadan ve ender olarak da belli bir süreklilik taşıyan uygulamalar dizisinden/kümesinden oluşan profesyonel örgütlenme ve bu örgütlülüğün faaliyeti olduğunu gördüm. Halkla ilişkilerin kurnazca biçimlendirilmiş açıklamalarını eleştirdim.  Halkla ilişkilerin aslında, örgütlü yapılarda süregelen halkla ilişkiler üzerine inşa edilmiş (çökertilmiş) bir yapılanma olduğunu belirttim. Dolayısıyla, aslında, "halk" kavramını "insanlar" olarak ele alırsak, iki tür halkla ilişkiler olduğunu belirttim. Birincisi belli zaman ve yerde üretim tarzı ve ilişkileriyle gelen ve örgütlü yapıların "işlerini nasıl yürüttüğü" ile açıklanan halkla ilişkilerdir (ki bu bir örgütlü yapının ilişkisel kültürünü oluşturur).  İkincisi ise, kapitalizmle birlikte oluşan ve gelişen profesyonel örgütlenme ve bu örgütlenmenin yaptığı işe verilen isimdir.   Dolayısıyla, birinci anlamda, halkla ilişkiler örgütlü yapıların varoluşundan beri vardır. İkinci anlamda ise, kapitalist  örgütlenme biçimidir ve faaliyetlerini süregelen halkla ilişkiler üzerine inşa eder.

 

   Halkla ilişkilerin ne olduğu: Tanım olmayan tanımlar ve kimlik sorunu

   Halkla İlişkilerin özlü bir geçmişi

   Halkla ilişkilerin tanım, tarih ve gelişmesinin eleştirel açıklamaları

   Halkla ilişkilerin toplumdaki fonksiyonları: Topluma faydaları?

   Halkla ilişkilerde halkla ilişkiler kavramının erozyonu

   Halkla ilişkiler pratiği: Üstlenilen roller, fonksiyonlar ve taktikler

   Halkla İlişkilerin Örgütlenişi ve gelişmesi

   Etik sorunu: Bir diger bilinç yönetimi plotu?

   Son Sözler

   PR! A Social History Of Spin by Stuart Ewen

   Stuart Ewen's Interview with Bernays

   PR! Stay Free! talks to S.  Ewen about the PR industry

   Book Review: Stuart Ewen's PR! A Social History of Spin

   Halkla ilişkiler konusunda oldukça kapsamlı internet bağlantıları

   Ideological framing: Code of Prefessional Ethics and Practices

      (American Association of Public Opinion Research) 

   Survey Practices That AAPOR Condemns

   Public Relations Society of America

Halkla İlişkiler, akademik alan ötesinde, özellikle kamu yönetimi ve özel teşebbüsün pazar mekanizmasının etkin ve faydalı bir biçimde çalışması, imajlar yaratıp materyal ilişkiler tabanının desteklenmesi için büyük önem taşır. Bu alanda internet search yapmak isteyenlerin, public relations, public relations research, propaganda, advertising, public opinion, pyschological warfare, persuasion, persuasion psychology, marketing communication, business communication, publicity, organizations and client relations, communication in organizations, communication auditing, public relation planning, public relations application, public relations evaluation, public relations advertising, promotion, image making, short wave radio war, interpersonal communication, public relations campaigns, government and public relations, nongovernmental organizations and public relations, commercial firms and public relations, principles of public relations, public relations theory, research and evaluation in public relations, graphic communications, public policy, public services and public relations gibi anahtar kelime ve kavramları kullanmalarını tavsiye ederim.

Elbette bulacağınız kaynakların hemen hepsi, bilimin, toplumdaki egemen materyal ilişkiler gerçeğine teslim olmuş ideolojik yanlılığını anlatır. "Halkla ilişkiler nedir ve en iyi şekilde nasıl yapılır?" sorusuna cevap, özgürlükçü akademik soruşturmayı değil, akademinin kamu ve özel piyasa için yaptığı "faydalı etkinliğini" yansıtır.

 

A different public relations                    

Prof. Stuart Ewen interviewing E. Bernays:

"...and added that I had recently published a book exploring the influence of commercial imagery on the contours of American society. Without missing a beat Edward Bernays retorted, scrappily, "Of course, you know, we don't deal in images....We deal in reality."

"I opened with a rhetorical response."How can you deal with 20th century culture without dealing with...?"
"...the basis of the exchange of ideas that makes the culture," he completed my thought.

"The term public relations hasn't only been misused. But people have used the name for press agents, flacks, publicity men or women, individuals who simply try to get pieces into the paper that are favorable to a client. Whereas, by my definition, a public relations person, who calls themselves [sic] that, is an applied social scientist who advises a client or employer on the social attitudes and actions to take to win the support of the publics upon whom his, or her, or its viability depends."

Bernays had at one point turned to me, and announced: News is any overt act which juts out of the routine of circumstance. ...A good public relations man advises his client...to carry out an overt act... interrupting the continuity of life in some way to bring about a response.

When I noted that, even though Life magazine had included him in the list of the one hundred most influential Americans in the twentieth century, most Americans would probably no know who he was, he responded: I'm sure of it....To the average American your name has to be Walter Cronkite, or...[you have to be] the most beautiful girl... some movie actress they know.... In public relations, just as in law, you don't-nobody knows who the lawyer of most people is, and that lawyer may do more than the brain of the man who is theoretically doing it....And I think it should be that way because nobody knows who my doctor is. I mean, except friends. And he may be the basis of my living.

   NOT:   Prof. Stuart Ewen halkla ilişkiler ve reklam alanında dünyaca meşhur bir akademisyendir. Halkla ilişkiler bölümlerinde özellikle son kitabının okutulması gereklidir: PR! A SOCIAL HISTORY OF SPIN (Basic Books, December 1996) is the eagerly awaited history of public relations by one of the most eminent critics and historians of American consumer culture.

Not: Walter Croncite  Amerikanın en meşhur ve güvenilir televizyon habercisiydi.