oku.jpg (13439 bytes)

 2012-2013 

 

Dersler 

oku2.jpg (11638 bytes)
     
 

 

   Introduction to Communication: syllabus 

Readings in Turkish ("ingilizce bir derste Türkçe kaynak olmaz" diyen
                               hasta bir egemenliğin yeniden-üretimini durdurmalıyız:
                               Kaynak bildiğiniz her dilden olabilir ve benim verdiğim
                               kaynaklarla sınırlı değilsiniz asla)

 Readings in English

 Midterm exam: PPT file for class preentation and discussion
  
(P.S.: You must read relevant parts in especially
   "İletişimi Anlamak" and english sources)

Final exam: PPt file (Dikkat PPTX file)

Final exam question examples

 

   Mass Media: syllabus 

 

Readings in English (please read only the ones I stated in the syllabus)

Mass Media: Classrooom presentation pptx 1 

 

Faydalanabileceğiniz diğer dersler ve kaynaklar:

Lisans dersleri:

   İletişim Kuramları I

   Küresel Pazarın İletişimi

 

Yüksek lisans dersleri:

                           Halkla İlişkiler Araştırmaları

                                 Okumalar

 

Doktora dersleri:

                           Kuram İnşası

 

Sınav örnekleri:

                                Halkla İlişkilere Giriş

                                İletişim Kuramları II (halkla ilişkiler ve RTS)

                                Niceliksel metodoloji (Halkla ilişkiler)

                                Yöntembilimde yeni yaklaşımlar (gazetecilik)

                                Çağdaş İletişim Araştırmaları (RTS)


                                     ESKİ     

Dersler için okumalar
(Bazı derslerin okumaları  ders tanıtımı sayfasında var)

      

   Sözsüz iletişim ve vücut diliyle satış

 

            FAYDALANABİLECEĞİNİZ DİĞER DERSLER

Lisans dersleri:

   Halkla İlişkilere Giriş

 

   İletişim kuramları I

   İletişim Kuramları II (halkla ilişkiler ve RTS)

 

  İletişim Teknolojileri

            Yüksek lisans dersleri:

                                   Niceliksel metodoloji (Halkla ilişkiler)

                                    Yöntembilimde yeni yaklaşımlar (gazetecilik)

                            Siyasal ekonomi yöntem

                           İletişim Teknolojileri

                           İletişimin siyasal ekonomisi 

                           Eleştirel Yaklaşımlar (gazetecilik, Kayseri)

                           Pozitivist metod (Gazetecilik Kayseri)

 

    Doktora dersleri:

                           Çağdaş İletişim Araştırmaları (RTS)

                                        Sosyal bilimlerde araştırma yöntemi I:
                                            Niceliksel tasarım ve istatistik analiz

                                        Seminer (Gazetecilik)

               Lisans dersleri:  
                               İletişim Kuramları II
                              İletişim Araştırma  yöntemleri II

                Yüksek lisans dersleri:
                           
  Seminer (Gazi)
                              Eleştirel Yaklaşımlar (E)
                               Basın ve Kamuoyu   (E)     

                Doktora dersleri:
                               
   Seminer
                                  Çağdaş iletişim araştırmaları